Naar content

FAQ

FAQ

Na onderschrijving

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wat gebeurt er als ik na de looptijd nog in leven ben ?

Dan stopt de verzekering.  Het verzekerde kapitaal is niet tot uitkering gekomen. De premiebetaling stopt dan automatisch. U bouwt géén vermogen op dat op de einddatum wordt uitgekeerd.
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe verander ik mijn adres ?

Geef hier uw nieuwe adres aan ons door.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Waar kan ik met overige vragen terecht ?

U kunt uw vragen op twee manieren stellen:

 • Bij uw financieel adviseur. Zij hebben destijds de verzekering geadviseerd. En kunnen u precies vertellen wat de verzekering voor u doet.
 • U kunt uw vraag via ons contactformulier stellen.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wat is mijn eigenrisicoperiode ?

In de eigen risicoperiode bent u al wel arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos, maar ontvangt u nog geen uitkering van ons. De eigenrisicoperiode start op de dag van het schadegeval en duurt :
 • 2 maanden voor de waarborg “volledige arbeidsongeschiktheid”
 • Minstens 3 maanden voor de waarborg “onvrijwillige werkloosheid” of zolang uw vooropzeg loopt of gedurende de periode waarvoor u ontslagvergoeding krijgt.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe lang krijg ik een uitkering voor werkloosheid ?

Bij werkloosheid keren we maximaal 60 maanden uit voor al uw contracten samen.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe lang krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ?

 

Bij arbeidsongeschiktheid betalen we maximaal 36 maanduitkeringen per ziekte of schadegeval.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wanneer bestaat er een afkoopwaarde ?

Voor onze polissen Hypo Protect wordt de afkoopwaarde berekend indien uw contract aanvankelijk voorzag in een betaling van premies gedurende een periode die korter is dan de helft van de dekkingsduur van uw polis.
De afkoopwaarde wordt berekend op de datum waarop wij over alle vereiste documenten beschikken.

Voorbeeld: in het geval van een contract met een looptijd van 20 jaar wordt de afkoopwaarde berekend indien u een eenmalige premie hebt betaald of indien uw contract voorzag in een betaling over een periode van minder dan 10 jaar.

Wanneer u ons bevestigt dat u uw polis effectief wenst af te kopen en wanneer er voor die polis een afkoopwaarde bestaat, dan krijgt u van ons een kwitantie met vermelding van het bedrag dat kan worden terugbetaald. U moet de kwitantie, voor akkoord, ondertekend naar ons terugsturen met vermelding van uw rekeningnummer. We doen dan het nodige voor de terugbetaling.

Wenst u meer uitleg over het bedrag, dan kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Kan ik ook de bijkomende waarborgen van mijn verzekering stoppen ?

Dat kan. Houdt u wel rekening met het volgende:
Hebt u een verzekering met arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsdekking? Dan  kunt u wel uw werkloosheidsdekking stoppen zodat u alleen verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid of omgekeerd. De dekking overlijden kan echter niet stopgezet worden met behoud van de bijkomende waarborgen 
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Betaling verricht zonder mededeling/referentie of met een foute mededeling/onjuiste referentie.

U beseft dat u een betaling hebt verricht zonder mededeling of dat u een fout hebt gemaakt in de mededeling. Breng onze financiële dienst daarvan op de hoogte en bezorg ons een kopie van uw rekeninguittreksel. Zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kunt u de hierna genoemde gegevens ook in uw verzoek vermelden:

 • het contract waarop de door u verrichte betaling betrekking heeft
 • het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • het betaald bedrag
 • de datum waarop de betaling is verricht
 • de gebruikte foute mededeling / referentie

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wanneer krijg ik een uitkering voor werkloosheid ?

In geval van onvrijwillige werkloosheid moet u rekening houden met een wachttijd en de eigenrisicoperiode.

 

 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Aangifte van schadegeval

Bent u het slachtoffer van een schadegeval (verlies van werk, arbeidsongeschiktheid, overlijden ...) in het kader van een verzekering die is aangegaan bij BNP Paribas Cardif? Dan kunt u een aanvraag tot tussenkomst indienen door ons het passende formulier ad hoc te bezorgen, samen met de vereiste bij te voegen documenten, i.e.:

In geval van verlies van werk:

 

In geval van arbeidsongeschiktheid:

In geval van overlijden:

We zullen uw formulier van aangifte van schadegeval en de bijgevoegde documenten onderzoeken en indien nodig contact opnemen met de financiële instelling.

U kunt ons alles terugsturen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Waarom heb ik het akkoord nodig van de financiële instelling bij het stopzetten van mijn polis ?

Indien het contract ‘in pand' werd gegeven aan de bank als garantie van een krediet dat de bank u heeft toegekend, betekent dit dat deze kredietinstelling rechten heeft op dit contract. Om het contract te kunnen beëindigen, moet de bank het eerst ‘vrijgeven'. Dit gebeurt aan de hand van een attest waarin de kredietinstelling bevestigt dat ze verzaakt aan alle rechten die ze op het bewuste tijdstip op het contract bezit. Het attest moet duidelijk het nummer van het te verbreken contract vermelden. Neem dus contact op met de betrokken bank of met uw makelaar om dit attest te verkrijgen. Zonder dit attest kunnen wij immers geen gevolg geven aan uw verzoek om uw contract te verbreken.

U kunt ons uw verzoek tot verbreking bezorgen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik heb mijn fiscaal attest van betaling niet ontvangen

Bent u verbaasd over het feit dat u uw fiscaal attest betreffende de betaling van premies niet hebt ontvangen? Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan.  Voor een persoonlijke verklaring kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe weet ik of ik in orde ben met mijn betalingen ?


U kunt ons uw aanvraag doorsturen via de link  "Contact".
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe betalen met een doorlopende opdracht ?

Wenst u op geautomatiseerde wijze te betalen? Dan is de doorlopende opdracht de oplossing die u gemakkelijk kunt creëren met uw applicatie voor online bankieren of met de hulp van uw bankier. Zorg ervoor dat u de laatste factuur bij de hand hebt, zodat u beschikt over het rekeningnummer van de begunstigde. Als mededeling kunt u, onder ‘vrije mededeling', uw contractnummer (van 7 cijfers) vermelden, gevolgd door uw familienaam en uw voornaam (bv. 1234567 DUPONT Jean)'.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik ontvang nog steeds mijn betalingsaanvraag hoewel ik betaal door middel van een doorlopende opdracht.

Ook wanneer u een doorlopende opdracht creëert en u uw betalingsaanvragen tijdig betaalt, blijft u betalingsaanvragen ontvangen van BNP Paribas Cardif. De verzekeraar is verplicht om de premie te vorderen van de verzekeringnemer.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Verkeerde betaling (niet bestemd voor BNP Paribas Cardif)

Hebt u per vergissing een bedrag betaald op de rekening van BNP Paribas Cardif dat niet bestemd was voor de betaling van de premies van uw contract, en wenst u dus een terugbetaling te verkrijgen? Stuur dan uw verzoek via de link "Contact" met een kopie van uw rekeninguittreksel. Zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kunt u de hierna genoemde gegevens ook in uw verzoek vermelden:

 • het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • het betaald bedrag
 • de gebruikte mededeling
 • de datum waarop de betaling is verricht
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Kunnen jullie de premie tijdens de looptijd veranderen ?

Bij het afsluiten van uw polis heeft u de keuze tussen :
 • Een premie die gewaarborgd is gedurende de hele looptijd
 • Een premie die alleen de eerste drie verzekeringsjaren gewaarborgd is
Als u voor de laatste optie kiest, hebben we het recht om de premies te verhogen of te verlagen na het derde verzekeringsjaar. We doen dit natuurlijk niet zomaar.  We passen de premies enkel aan als de nieuwe sterftestatistieken aanzienlijk veranderd zijn of als de wetgeving of bevoegde controle-instantie ons ertoe verplichten.  De aanpassing gebeurt dan niet enkel voor uw polis maar voor alle contracten met dezelfde voorwaarden. 
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wanneer krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ?


In geval van volledig arbeidsongeschikt moet u rekening houden met een wachttijd en de eigenrisicoperiode.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe kan ik mijn verzekering stoppen ?

Dat kan op drie manieren:

 • U stuurt ons een brief: BNP Paribas Cardif - Bergensesteenweg 1424; 1070 Brussel
 • U stuurt ons een een e-mail : be.customer@cardif.be
 • U vult ons contactformulier in.

Vergeet niet volgende gegevens te vermelden : polisnummer, geboortedatum, waarom u de polis wenst stop te zetten en  vanaf wanneer u de polis wenst stop te zetten.  Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart en het akkoord van de bank toe indien de bank aanvaardend begunstigde is in uw contract.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik ontvang een betalingsaanvraag terwijl ik het krediet waarop het contract betrekking heeft,al heb afgelost.

Indien u nog betalingsaanvragen ontvangt van BNP Paribas Cardif, dan betekent dit dat uw polis nog steeds loopt en dat wij van u nog geen verzoek tot verbreking hebben ontvangen. Uw polis wordt niet automatisch beëindigd wanneer uw krediet voortijdig is terugbetaald

Raadpleeg de vraag "Hoe kan ik mijn verzekering stoppen?" om te zien hoe u uw contract kunt beëindigen.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe lang is de standaardbetalingstermijn ?

Bij het afsluiten van een polis kunt u de betalingsduur van de premies kiezen. Standaard wordt bij BNP Paribas Cardif voorzien, voor een schuldsaldoverzekering, dat de cliënt betaalt gedurende 2/3 van de dekkingsduur.  U kunt ervoor kiezen om gedurende een kortere periode te betalen. Het is niet mogelijk om te betalen gedurende een periode die langer duurt dan 2/3 van de duur van het contract.

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar). U zou kunnen beslissen om te betalen in één keer(eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik heb mijn betalingsaanvraag niet ontvangen

U bent verbaasd dat u geen betalingsaanvraag meer van ons ontvangt. Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan:

 • u bent verhuisd en vergat dit aan ons te melden (om uw adreswijziging mee te delen -> zie de vraag "adreswijziging")
 • u hebt voorsprong op uw betalingen (voor een gedetailleerd overzicht van uw betalingen -> zie de vraag "overzicht van de betalingen")
 • u hebt 2/3 van de contractduur bereikt (u blijft gedekt voor het resterende derde maar hoeft geen premies meer te betalen)
 • u hebt uw polis al afgekocht
 • uw polis wordt verbroken wegens gebrek aan betaling (denkt u dat u had betaald, vergelijk dan de bedragen, bankrekeningen en gebruikte mededelingen met wat u had ontvangen, en stuur ons vervolgens het bewijs van betaling)

Voor een persoonlijke verklaring kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik ontvang een aangetekend schrijven/herinnering terwijl ik heb betaald

U ontvangt een betalingsherinnering voor een periode waarvoor u dacht al te hebben betaald. Er zijn meerdere verklaringen mogelijk:

 • u hebt de betaling verricht zoals verwacht, maar toen we onze herinneringsbrief / aangetekende brief opstelden, hadden we uw storting nog niet ontvangen.
 • u hebt de betaling inderdaad verricht, maar u vergat een referentie/mededeling te vermelden of de mededeling was verkeerd (zie vraag "betaling verricht zonder mededeling/referentie of met een foute mededeling/referentie").
 • u hebt de betaling inderdaad verricht, maar gelet op de achterstand in uw betalingen hebben onze diensten uw betaling gebruikt voor een premie van een vroegere periode. Immers, zelfs indien u de juiste gestructureerde mededeling vermeldt die betrekking heeft op een welbepaalde periode, vereffent ons systeem automatisch de oudste premie die onbetaald is gebleven op het ogenblik waarop we uw betaling ontvangen. Zo blijven er geen ‘gaten' achter in de boekhouding.

Voor een persoonlijke verklaring kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik heb mijn premie per ongeluk tweemaal betaald

U stelt vast dat u uw premie per ongeluk tweemaal hebt betaald. Neem contact op met ons om de terugbetaling te krijgen. U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

U wenst uw polis, die wegens gebrek aan betaling werd verbroken, opnieuw in werking te stellen ?

Dat is alleen mogelijk indien u de achterstallige betalingen verricht en actuele medische gegevens bezorgt.

U kunt de achterstallige bedragen al onmiddellijk betalen op volgend rekeningnummer XXX met vermelding van de volgende mededeling: WIW (voor Wederinwerkingstelling) + polisnummer (7 cijfers) + naam + voornaam.

Voorbeeld: WIW 1234567 DUPONT JEAN

Stuur vervolgens uw aanvraag tot wederinwerkingstelling van uw contract via de link "Contact". Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een verzoek om medische informatie. Na analyse van uw medische documenten houden wij u op de hoogte van onze beslissing (aanvaarding / weigering van wederinwerkingstelling).

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Welke kosten zijn er verbonden met een wijziging van premieperiodiciteit ?

De kosten voor het opsplitsen van een premie bedragen 2% voor een halfjaarlijkse premie, 3% voor een driemaandelijkse premie en 4% voor een maandelijkse premie.

Voorbeeld:  bedraagt de jaarlijkse premie 300 euro, dan bedraagt de halfjaarlijkse premie 153 euro, de driemaandelijkse premie 77,25 euro en de maandelijkse premie 26 euro

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe de premieperiodiciteit wijzigen en hoe dit aanvragen ?

Wenst u de regelmaat waarmee u de premies van uw contract bij BNP Paribas Cardif betaalt te wijzigen, dan kunt u een aanvraag indienen via de link "Contact".
Deze wijziging kan pas ingaan vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag van uw polis. Het minimumbedrag van een premie moet 25 EUR bedragen. Indien uit onze berekeningen blijkt dat de gevraagde periodiciteit een bedrag oplevert van minder dan € 25, dan passen wij de hogere periodiciteit toe.
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe een wijziging aan uw polis aanvragen

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".  Bezorg ons zeker volgende gegevens : uw geboortedatum,  ingangsdatum, kapitaal, rentevoet, duurtijd van het contract
Voeg ook volgende documenten toe :

 • bij verlaging risico (= vermindering van het verzekerd kapitaal en/of vermindering van de dekkingsduurtijd) : het akkoord van de bank
 • indien herziening bij een andere bank : de afstand van begunstiging
   
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Welk type dekking heb ik

U kunt een van onderstaande type dekkingen hebben. Deze hebben een invloed op de hoogte van de premie die u betaalt.

Constant kapitaal
Bij overlijden voor de einddatum wordt het hele verzekerd bedrag uitgekeerd. Het verzekerd bedrag daalt dus niet gedurende de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

Afnemend kapitaal
Het verzekerde bedrag daalt elke maand. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot 0 EUR.

Onderschrijving

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Naar wie kan ik mijn medisch dossier opsturen ?

Elk medisch document kan worden gericht aan ons:

- per email: customer.medical@cardif.be

- per post: BNP Paribas Cardif, medische dienst, 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Mijn dossier werd aanvaard mits betaling van een bijpremie. Waar kan ik hierover meer uitleg krijgen ?

Uiteraard heeft u recht op een woordje uitleg in het kader van de beslissing van onze medische acceptatiedienst.

Voor uitleg over uw medisch dossier kunt u:
- mailen naar customer.medical@cardif.be
- een brief per post opsturen naar BNP Paribas Cardif, medische dienst, 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Ik heb al vragen m.b.t. mijn gezondheid beantwoord; waarom krijg ik nu opnieuw een vraag naar bijkomende medische informatie?

Indien een nieuwe polis wordt aangegaan of een bestaand contract moet worden gewijzigd, vragen we u om ons informatie over uw gezondheidstoestand te bezorgen. De ‘verklaring van goede gezondheid' is een lijst van 5 beweringen die u moet beantwoorden met ‘juist' of ‘fout'. In sommige gevallen volstaat deze verklaring niet. Indien u ‘fout' zou antwoorden op een van de beweringen, dan hebben wij bijkomende informatie nodig; in dit geval vragen we u de medische vragenlijst in te vullen, die meer gedetailleerde vragen bevat.

Soms ontvangt u een medische vragenlijst in functie van de verhouding die bestaat tussen het kapitaal dat u ons vraagt te verzekeren en uw leeftijd.

Afhankelijk van uw antwoorden op de vragen van de medische vragenlijst of als gevolg van gegevens in uw medisch dossier (zo u al cliënt bent bij BNP Paribas Cardif) kan het gebeuren dat wij bijkomende informatie nodig hebben. Om die reden vragen we u om ons bijkomende specifieke medische inlichtingen te verstrekken (bv. medische verslagen, bloedanalyses …).

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Wat doe ik met de kosten die ik heb gemaakt voor medische onderzoeken in het kader van mijn aanvraag tot het bekomen van een nieuwe verzekeringspolis ?

De kosten van de medische onderzoeken worden door BNP Paribas Cardif ten laste genomen ten belope van het barema Assuralia of bij gebrek het RIZIV barema.

Indien de kandidaat-verzekeringsnemer beslist om deze verzekering niet bij BNP Paribas Cardif aan te gaan, dan blijven de kosten van de medische ondezoeken ten laste van de kandidaat-verzekeringsnemer.

De medische rekeningen mogen per post of in pdf-formaat worden doorgemaild naar customer.medical@cardif.be

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Waarom moet ik vragen over mijn gezondheid beantwoorden ?

Met deze vragen krijgen wij een beeld van uw gezondheid. U moet de gezondheidsverklaring volledig en naar waarheid invullen.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Hoe lang is mijn gezondheidsverklaring geldig ?

Hebt u uw gezondheidsverklaring ingevuld en ondertekend? Dan is deze vier maanden geldig.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Wat is een gezondheidsverklaring ?

Op de gezondheidsverklaring stellen we u vragen over uw gezondheid. Daarmee bepalen we of we u kunnen verzekeren. En tegen welke voorwaarden.

 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Waarom is de prijs die wordt vermeld in mijn contract niet dezelfde als de prijs die mij in de offerte was meegedeeld ?

Er komen heel wat elementen kijken bij de berekening van de premie die u voor een nieuw contract moet betalen. We vermelden: de leeftijd, het te verzekeren kapitaal, de duur van de dekking, de rentevoet, de betalingsduur, de aanvangsdatum van de dekking, het type tarief ...

Het is dus best mogelijk dat de twee prijzen die u hebt gekregen, niet volledig overeenstemmen. Ten minste één parameter kan verschillend zijn.

Aarzel niet om opnieuw contact op te nemen met de tussenpersoon van wie u deze offertes zou hebben gekregen of u kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Wat als ik stop met roken ?

Bent u gestopt met roken en hebt u dit al twee jaar volgehouden? Geef dit dan aan ons door. Mogelijk kunnen wij uw verzekeringspremie dan verlagen.
Onze contactgegevens vindt u hier.

 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald ?

De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking (enkel overlijden of overlijden samen met 1 of meerdere bijkomende waarborgen), uw leeftijd, het verzekerde kapitaal , de duurtijd van het contract, de rentevoet en type terugbetaling van het krediet.
 

Voor onderschrijving

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Welke zijn onze twee tarieven ?

Bij het afsluiten van de polis hebt u in de meeste gevallen de keuze tussen twee soorten tarieven:
 • "gewaarborgd tarief voor de volledige duur van het contract" (ook ‘gewaarborgd tarief' genoemd): dit betekent dat de premie vast blijft voor de volledige betalingsduur van uw polis.
 • "gewaarborgd tarief tijdens de eerste 3 jaar van het contract"(ook ‘niet-gewaarborgd tarief' of ‘ervaringstarief' genoemd): dit betekent dat de premie na de eerste 3 jaar van het contract voor herziening in aanmerking komt. Dit is het goedkoopste tarief.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

De ingangsdatum van mijn polis is niet dezelfde als de aktedatum van mijn krediet

U stelt vast dat de ingangsdatum vermeld in uw polis niet samenvalt met de reële aktedatum. U denkt dus dat de ingangsdatum van uw polis moet worden gewijzigd. Dit is niet altijd het geval. Dit hangt af van het aantal maanden tussen de ingangsdatum en de datum van ondertekening van het krediet. BNP Paribas Cardif verbindt zich er immers toe het overlijdenskapitaal, berekend in functie van de reële datum van de authentieke akte bij de notaris, te betalen voor zover de akte is verleden binnen de termijn van 4 maanden vanaf de ingangsdatum van de polis en op voorwaarde dat de polis 100% van het krediet dekt. Dekt de verzekeringspolis minder dan 100% van het krediet, dan verbindt BNP Paribas Cardif zich ertoe het evenredig deel van het overlijdenskapitaal te betalen, berekend in functie van de reële datum van de akte.

Deze verbintenis staat dus borg voor een perfecte samenhang tussen de overlijdensdekking en het krediet in verband daarmee.
Valt de ingangsdatum van uw polis na de datum van de akte, dan wordt het overlijdenskapitaal berekend in functie van deze ingangsdatum.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Ik heb iets opgevangen van het concept "2/3". Waarover gaat het ?

U heeft al horen spreken over dit concept ‘2/3', maar u weet niet precies waarover het gaat.
Standaard betaalt u de premie van uw schuldsaldoverzekering bij BNP Paribas Cardif gedurende 2/3 van de duur van de dekking.

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar).
Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om gedurende een andere termijn te betalen, maar die mag niet langer duren dan 2/3 van de contractduur.

Bijvoorbeeld: voor dit contract van 25 jaar zou u kunnen beslissen om te betalen in één keer (eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.

Die 2/3 heeft alleen betrekking op de betalingsduur van de premies. U blijft immers gedekt tijdens het laatste derde (1/3), ook al moet u geen premies meer betalen.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Hoe krijg ik een prijsofferte voor een nieuwe polis ?

U wenst een prijsofferte te ontvangen voor een nieuw contract ?
U kunt zelf een simulatie maken door te surfen naar https://srd.cardif.be/NL/simulatie.html.
U kunt ons ook uw aanvraag bezorgen via de link "Contact" .  Vergeet zeker niet volgende gegevens te vermelden.

We bezorgen u zo snel mogelijk een prijsofferte.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is de bijkomende waarborg "overlijden door ongeval"?

In de hoofdwaarborg ‘overlijden' bent u verzekerd voor zowel overlijden als gevolg van ziekte als overlijden aan de gevolgen van een ongeval.
We bieden u echter de mogelijkheid om een bijkomende waarborg ‘overlijden door ongeval' aan te gaan.
Hierdoor kunt u extra kapitaal verzekeren in het geval van overlijden door ongeval.
In geval van overlijden door ongeval tijdens de looptijd van deze polis worden het verzekerd kapitaal van de waarborg ‘overlijden' en het verzekerd kapitaal voor de waarborg ‘overlijden door ongeval' terugbetaald.
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Welke dekking(en) kan ik afsluiten?

U verzekert zich altijd voor overlijden (door ziekte en ongeval).  In bepaalde gevallen kunnen bijkomende waarborgen worden afgesloten (bv. bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid ...).
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Welk kapitaal kan ik verzekeren?

U kiest bij het afsluiten van een polis Hypo Protect het verzekerde kapitaal. Idealiter verzekert u zich voor het totale ontleende kapitaal.  Maar u heeft de mogelijkheid om een lager kapitaal te onderschrijven (u kunt het totale bedrag van de lening ook in 2 contracten onderschrijven wanneer er bijvoorbeeld 2 mede-ontleners zijn). Meestal wordt het verzekerde kapitaal bepaald in samenspraak met de financiële instelling die u het krediet toekent. Let op : het verzekerd kapitaal moet minimaal 25.000 EUR bedragen.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Kan ik als zelfstandig ondernemer ook een contract Hypo Protect sluiten?

Ja, u kunt als zelfstandig ondernemer ook een contract Hypo Protect afsluiten voor de dekking van uw professioneel hypothecair krediet of uw investeringskrediet. Uw bedrijf wordt dan verzekeringsnemer, u bent de verzekerde en de begunstigde in geval van overlijden is opnieuw uw bedrijf.
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Kan ik direct bij BNP Paribas Cardif een verzekeringspolis afsluiten?

Dit is inderdaad mogelijk.  Om een verzekering af te sluiten, kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".

U kunt ook contact opnemen met uw makelaar en zo onder zijn begeleiding uw polis laten opstellen.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is Hypo Protect 2 WIN?

Naast de formule ‘CLASSIC' (= 1 contract per persoon) biedt onze maatschappij u de mogelijkheid om een contract af te sluiten voor 2 personen, i.e. de formule ‘2WIN'.

Met deze formule kunnen beide personen samen een verzekering aangaan voor eenzelfde welbepaald kapitaal. Bij overlijden van een van de verzekerden wordt het verzekerd kapitaal terugbetaald en komt er automatisch een einde aan het verzekeringscontract. Let dus goed op wanneer u slechts een deel van het geleend bedrag verzekert.

Contracten met de formule 2WIN zijn steeds niet-fiscaal en het is niet mogelijk om in het kader van deze polis te kiezen voor een aanvullende of facultatieve waarborg.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is Hypo Protect Classic?

Hypo Protect Classic is een individueel contract, voor 1 verzekerde.

Hypo Protect 2win voorziet in een dekking voor 2 personen. Meer informatie over Hypo Protect 2Win vindt u in de vraag "Wat is Hypo Protect 2WIN? ".

 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is Hypo Protect?

Hypo Protect is de schuldsaldoverzekering die BNP Paribas Cardif u aanbiedt en die in geval van overlijden in een tussenkomst voorziet.
In bepaalde gevallen kunnen bijkomende waarborgen worden afgesloten (bv. bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid ...).

Er bestaan 2 versies: Hypo Protect Classic en Hypo Protect 2WIN.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is een schuldsaldoverzekering ?

Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die kan worden aangegaan bij het afsluiten van een hypothecair krediet.  Zo beschermt u uw partner of andere erfgenamen in het geval u overlijdt voordat het geleende kapitaal werd terugbetaald.  Zo kunt u vermijden dat de maandelijkse aflossingen voor de lening te hoog zouden uitvallen voor de langstlevende partner.