Naar content

Content met FAQ-theme Na onderschrijving .

Content met FAQ-theme Na onderschrijving .

Na onderschrijving

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wat gebeurt er als ik na de looptijd nog in leven ben ?

Dan stopt de verzekering.  Het verzekerde kapitaal is niet tot uitkering gekomen. De premiebetaling stopt dan automatisch. U bouwt géén vermogen op dat op de einddatum wordt uitgekeerd.
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe verander ik mijn adres ?

Geef hier uw nieuwe adres aan ons door.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Waar kan ik met overige vragen terecht ?

U kunt uw vragen op twee manieren stellen:

 • Bij uw financieel adviseur. Zij hebben destijds de verzekering geadviseerd. En kunnen u precies vertellen wat de verzekering voor u doet.
 • U kunt uw vraag via ons contactformulier stellen.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wat is mijn eigenrisicoperiode ?

In de eigen risicoperiode bent u al wel arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos, maar ontvangt u nog geen uitkering van ons. De eigenrisicoperiode start op de dag van het schadegeval en duurt :
 • 2 maanden voor de waarborg “volledige arbeidsongeschiktheid”
 • Minstens 3 maanden voor de waarborg “onvrijwillige werkloosheid” of zolang uw vooropzeg loopt of gedurende de periode waarvoor u ontslagvergoeding krijgt.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe lang krijg ik een uitkering voor werkloosheid ?

Bij werkloosheid keren we maximaal 60 maanden uit voor al uw contracten samen.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe lang krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ?

 

Bij arbeidsongeschiktheid betalen we maximaal 36 maanduitkeringen per ziekte of schadegeval.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wanneer bestaat er een afkoopwaarde ?

Voor onze polissen Hypo Protect wordt de afkoopwaarde berekend indien uw contract aanvankelijk voorzag in een betaling van premies gedurende een periode die korter is dan de helft van de dekkingsduur van uw polis.
De afkoopwaarde wordt berekend op de datum waarop wij over alle vereiste documenten beschikken.

Voorbeeld: in het geval van een contract met een looptijd van 20 jaar wordt de afkoopwaarde berekend indien u een eenmalige premie hebt betaald of indien uw contract voorzag in een betaling over een periode van minder dan 10 jaar.

Wanneer u ons bevestigt dat u uw polis effectief wenst af te kopen en wanneer er voor die polis een afkoopwaarde bestaat, dan krijgt u van ons een kwitantie met vermelding van het bedrag dat kan worden terugbetaald. U moet de kwitantie, voor akkoord, ondertekend naar ons terugsturen met vermelding van uw rekeningnummer. We doen dan het nodige voor de terugbetaling.

Wenst u meer uitleg over het bedrag, dan kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Kan ik ook de bijkomende waarborgen van mijn verzekering stoppen ?

Dat kan. Houdt u wel rekening met het volgende:
Hebt u een verzekering met arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsdekking? Dan  kunt u wel uw werkloosheidsdekking stoppen zodat u alleen verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid of omgekeerd. De dekking overlijden kan echter niet stopgezet worden met behoud van de bijkomende waarborgen 
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Betaling verricht zonder mededeling/referentie of met een foute mededeling/onjuiste referentie.

U beseft dat u een betaling hebt verricht zonder mededeling of dat u een fout hebt gemaakt in de mededeling. Breng onze financiële dienst daarvan op de hoogte en bezorg ons een kopie van uw rekeninguittreksel. Zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kunt u de hierna genoemde gegevens ook in uw verzoek vermelden:

 • het contract waarop de door u verrichte betaling betrekking heeft
 • het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • het betaald bedrag
 • de datum waarop de betaling is verricht
 • de gebruikte foute mededeling / referentie

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wanneer krijg ik een uitkering voor werkloosheid ?

In geval van onvrijwillige werkloosheid moet u rekening houden met een wachttijd en de eigenrisicoperiode.

 

 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Aangifte van schadegeval

Bent u het slachtoffer van een schadegeval (verlies van werk, arbeidsongeschiktheid, overlijden ...) in het kader van een verzekering die is aangegaan bij BNP Paribas Cardif? Dan kunt u een aanvraag tot tussenkomst indienen door ons het passende formulier ad hoc te bezorgen, samen met de vereiste bij te voegen documenten, i.e.:

In geval van verlies van werk:

 

In geval van arbeidsongeschiktheid:

In geval van overlijden:

We zullen uw formulier van aangifte van schadegeval en de bijgevoegde documenten onderzoeken en indien nodig contact opnemen met de financiële instelling.

U kunt ons alles terugsturen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Waarom heb ik het akkoord nodig van de financiële instelling bij het stopzetten van mijn polis ?

Indien het contract ‘in pand' werd gegeven aan de bank als garantie van een krediet dat de bank u heeft toegekend, betekent dit dat deze kredietinstelling rechten heeft op dit contract. Om het contract te kunnen beëindigen, moet de bank het eerst ‘vrijgeven'. Dit gebeurt aan de hand van een attest waarin de kredietinstelling bevestigt dat ze verzaakt aan alle rechten die ze op het bewuste tijdstip op het contract bezit. Het attest moet duidelijk het nummer van het te verbreken contract vermelden. Neem dus contact op met de betrokken bank of met uw makelaar om dit attest te verkrijgen. Zonder dit attest kunnen wij immers geen gevolg geven aan uw verzoek om uw contract te verbreken.

U kunt ons uw verzoek tot verbreking bezorgen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik heb mijn fiscaal attest van betaling niet ontvangen

Bent u verbaasd over het feit dat u uw fiscaal attest betreffende de betaling van premies niet hebt ontvangen? Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan.  Voor een persoonlijke verklaring kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe weet ik of ik in orde ben met mijn betalingen ?


U kunt ons uw aanvraag doorsturen via de link  "Contact".
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe betalen met een doorlopende opdracht ?

Wenst u op geautomatiseerde wijze te betalen? Dan is de doorlopende opdracht de oplossing die u gemakkelijk kunt creëren met uw applicatie voor online bankieren of met de hulp van uw bankier. Zorg ervoor dat u de laatste factuur bij de hand hebt, zodat u beschikt over het rekeningnummer van de begunstigde. Als mededeling kunt u, onder ‘vrije mededeling', uw contractnummer (van 7 cijfers) vermelden, gevolgd door uw familienaam en uw voornaam (bv. 1234567 DUPONT Jean)'.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik ontvang nog steeds mijn betalingsaanvraag hoewel ik betaal door middel van een doorlopende opdracht.

Ook wanneer u een doorlopende opdracht creëert en u uw betalingsaanvragen tijdig betaalt, blijft u betalingsaanvragen ontvangen van BNP Paribas Cardif. De verzekeraar is verplicht om de premie te vorderen van de verzekeringnemer.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Verkeerde betaling (niet bestemd voor BNP Paribas Cardif)

Hebt u per vergissing een bedrag betaald op de rekening van BNP Paribas Cardif dat niet bestemd was voor de betaling van de premies van uw contract, en wenst u dus een terugbetaling te verkrijgen? Stuur dan uw verzoek via de link "Contact" met een kopie van uw rekeninguittreksel. Zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kunt u de hierna genoemde gegevens ook in uw verzoek vermelden:

 • het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • het betaald bedrag
 • de gebruikte mededeling
 • de datum waarop de betaling is verricht
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Kunnen jullie de premie tijdens de looptijd veranderen ?

Bij het afsluiten van uw polis heeft u de keuze tussen :
 • Een premie die gewaarborgd is gedurende de hele looptijd
 • Een premie die alleen de eerste drie verzekeringsjaren gewaarborgd is
Als u voor de laatste optie kiest, hebben we het recht om de premies te verhogen of te verlagen na het derde verzekeringsjaar. We doen dit natuurlijk niet zomaar.  We passen de premies enkel aan als de nieuwe sterftestatistieken aanzienlijk veranderd zijn of als de wetgeving of bevoegde controle-instantie ons ertoe verplichten.  De aanpassing gebeurt dan niet enkel voor uw polis maar voor alle contracten met dezelfde voorwaarden. 
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Wanneer krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ?


In geval van volledig arbeidsongeschikt moet u rekening houden met een wachttijd en de eigenrisicoperiode.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe kan ik mijn verzekering stoppen ?

Dat kan op drie manieren:

 • U stuurt ons een brief: BNP Paribas Cardif - Bergensesteenweg 1424; 1070 Brussel
 • U stuurt ons een een e-mail : be.customer@cardif.be
 • U vult ons contactformulier in.

Vergeet niet volgende gegevens te vermelden : polisnummer, geboortedatum, waarom u de polis wenst stop te zetten en  vanaf wanneer u de polis wenst stop te zetten.  Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart en het akkoord van de bank toe indien de bank aanvaardend begunstigde is in uw contract.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik ontvang een betalingsaanvraag terwijl ik het krediet waarop het contract betrekking heeft,al heb afgelost.

Indien u nog betalingsaanvragen ontvangt van BNP Paribas Cardif, dan betekent dit dat uw polis nog steeds loopt en dat wij van u nog geen verzoek tot verbreking hebben ontvangen. Uw polis wordt niet automatisch beëindigd wanneer uw krediet voortijdig is terugbetaald

Raadpleeg de vraag "Hoe kan ik mijn verzekering stoppen?" om te zien hoe u uw contract kunt beëindigen.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe lang is de standaardbetalingstermijn ?

Bij het afsluiten van een polis kunt u de betalingsduur van de premies kiezen. Standaard wordt bij BNP Paribas Cardif voorzien, voor een schuldsaldoverzekering, dat de cliënt betaalt gedurende 2/3 van de dekkingsduur.  U kunt ervoor kiezen om gedurende een kortere periode te betalen. Het is niet mogelijk om te betalen gedurende een periode die langer duurt dan 2/3 van de duur van het contract.

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar). U zou kunnen beslissen om te betalen in één keer(eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik heb mijn betalingsaanvraag niet ontvangen

U bent verbaasd dat u geen betalingsaanvraag meer van ons ontvangt. Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan:

 • u bent verhuisd en vergat dit aan ons te melden (om uw adreswijziging mee te delen -> zie de vraag "adreswijziging")
 • u hebt voorsprong op uw betalingen (voor een gedetailleerd overzicht van uw betalingen -> zie de vraag "overzicht van de betalingen")
 • u hebt 2/3 van de contractduur bereikt (u blijft gedekt voor het resterende derde maar hoeft geen premies meer te betalen)
 • u hebt uw polis al afgekocht
 • uw polis wordt verbroken wegens gebrek aan betaling (denkt u dat u had betaald, vergelijk dan de bedragen, bankrekeningen en gebruikte mededelingen met wat u had ontvangen, en stuur ons vervolgens het bewijs van betaling)

Voor een persoonlijke verklaring kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik ontvang een aangetekend schrijven/herinnering terwijl ik heb betaald

U ontvangt een betalingsherinnering voor een periode waarvoor u dacht al te hebben betaald. Er zijn meerdere verklaringen mogelijk:

 • u hebt de betaling verricht zoals verwacht, maar toen we onze herinneringsbrief / aangetekende brief opstelden, hadden we uw storting nog niet ontvangen.
 • u hebt de betaling inderdaad verricht, maar u vergat een referentie/mededeling te vermelden of de mededeling was verkeerd (zie vraag "betaling verricht zonder mededeling/referentie of met een foute mededeling/referentie").
 • u hebt de betaling inderdaad verricht, maar gelet op de achterstand in uw betalingen hebben onze diensten uw betaling gebruikt voor een premie van een vroegere periode. Immers, zelfs indien u de juiste gestructureerde mededeling vermeldt die betrekking heeft op een welbepaalde periode, vereffent ons systeem automatisch de oudste premie die onbetaald is gebleven op het ogenblik waarop we uw betaling ontvangen. Zo blijven er geen ‘gaten' achter in de boekhouding.

Voor een persoonlijke verklaring kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Ik heb mijn premie per ongeluk tweemaal betaald

U stelt vast dat u uw premie per ongeluk tweemaal hebt betaald. Neem contact op met ons om de terugbetaling te krijgen. U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

U wenst uw polis, die wegens gebrek aan betaling werd verbroken, opnieuw in werking te stellen ?

Dat is alleen mogelijk indien u de achterstallige betalingen verricht en actuele medische gegevens bezorgt.

U kunt de achterstallige bedragen al onmiddellijk betalen op volgend rekeningnummer XXX met vermelding van de volgende mededeling: WIW (voor Wederinwerkingstelling) + polisnummer (7 cijfers) + naam + voornaam.

Voorbeeld: WIW 1234567 DUPONT JEAN

Stuur vervolgens uw aanvraag tot wederinwerkingstelling van uw contract via de link "Contact". Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een verzoek om medische informatie. Na analyse van uw medische documenten houden wij u op de hoogte van onze beslissing (aanvaarding / weigering van wederinwerkingstelling).

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Welke kosten zijn er verbonden met een wijziging van premieperiodiciteit ?

De kosten voor het opsplitsen van een premie bedragen 2% voor een halfjaarlijkse premie, 3% voor een driemaandelijkse premie en 4% voor een maandelijkse premie.

Voorbeeld:  bedraagt de jaarlijkse premie 300 euro, dan bedraagt de halfjaarlijkse premie 153 euro, de driemaandelijkse premie 77,25 euro en de maandelijkse premie 26 euro

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe de premieperiodiciteit wijzigen en hoe dit aanvragen ?

Wenst u de regelmaat waarmee u de premies van uw contract bij BNP Paribas Cardif betaalt te wijzigen, dan kunt u een aanvraag indienen via de link "Contact".
Deze wijziging kan pas ingaan vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag van uw polis. Het minimumbedrag van een premie moet 25 EUR bedragen. Indien uit onze berekeningen blijkt dat de gevraagde periodiciteit een bedrag oplevert van minder dan € 25, dan passen wij de hogere periodiciteit toe.
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Hoe een wijziging aan uw polis aanvragen

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".  Bezorg ons zeker volgende gegevens : uw geboortedatum,  ingangsdatum, kapitaal, rentevoet, duurtijd van het contract
Voeg ook volgende documenten toe :

 • bij verlaging risico (= vermindering van het verzekerd kapitaal en/of vermindering van de dekkingsduurtijd) : het akkoord van de bank
 • indien herziening bij een andere bank : de afstand van begunstiging
   
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Na onderschrijving

Welk type dekking heb ik

U kunt een van onderstaande type dekkingen hebben. Deze hebben een invloed op de hoogte van de premie die u betaalt.

Constant kapitaal
Bij overlijden voor de einddatum wordt het hele verzekerd bedrag uitgekeerd. Het verzekerd bedrag daalt dus niet gedurende de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

Afnemend kapitaal
Het verzekerde bedrag daalt elke maand. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot 0 EUR.