Naar content

Content met FAQ-theme Onderschrijving .

Content met FAQ-theme Onderschrijving .

Onderschrijving

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Naar wie kan ik mijn medisch dossier opsturen ?

Elk medisch document kan worden gericht aan ons:

- per email: customer.medical@cardif.be

- per post: BNP Paribas Cardif, medische dienst, 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Mijn dossier werd aanvaard mits betaling van een bijpremie. Waar kan ik hierover meer uitleg krijgen ?

Uiteraard heeft u recht op een woordje uitleg in het kader van de beslissing van onze medische acceptatiedienst.

Voor uitleg over uw medisch dossier kunt u:
- mailen naar customer.medical@cardif.be
- een brief per post opsturen naar BNP Paribas Cardif, medische dienst, 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Ik heb al vragen m.b.t. mijn gezondheid beantwoord; waarom krijg ik nu opnieuw een vraag naar bijkomende medische informatie?

Indien een nieuwe polis wordt aangegaan of een bestaand contract moet worden gewijzigd, vragen we u om ons informatie over uw gezondheidstoestand te bezorgen. De ‘verklaring van goede gezondheid' is een lijst van 5 beweringen die u moet beantwoorden met ‘juist' of ‘fout'. In sommige gevallen volstaat deze verklaring niet. Indien u ‘fout' zou antwoorden op een van de beweringen, dan hebben wij bijkomende informatie nodig; in dit geval vragen we u de medische vragenlijst in te vullen, die meer gedetailleerde vragen bevat.

Soms ontvangt u een medische vragenlijst in functie van de verhouding die bestaat tussen het kapitaal dat u ons vraagt te verzekeren en uw leeftijd.

Afhankelijk van uw antwoorden op de vragen van de medische vragenlijst of als gevolg van gegevens in uw medisch dossier (zo u al cliënt bent bij BNP Paribas Cardif) kan het gebeuren dat wij bijkomende informatie nodig hebben. Om die reden vragen we u om ons bijkomende specifieke medische inlichtingen te verstrekken (bv. medische verslagen, bloedanalyses …).

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Wat doe ik met de kosten die ik heb gemaakt voor medische onderzoeken in het kader van mijn aanvraag tot het bekomen van een nieuwe verzekeringspolis ?

De kosten van de medische onderzoeken worden door BNP Paribas Cardif ten laste genomen ten belope van het barema Assuralia of bij gebrek het RIZIV barema.

Indien de kandidaat-verzekeringsnemer beslist om deze verzekering niet bij BNP Paribas Cardif aan te gaan, dan blijven de kosten van de medische ondezoeken ten laste van de kandidaat-verzekeringsnemer.

De medische rekeningen mogen per post of in pdf-formaat worden doorgemaild naar customer.medical@cardif.be

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Waarom moet ik vragen over mijn gezondheid beantwoorden ?

Met deze vragen krijgen wij een beeld van uw gezondheid. U moet de gezondheidsverklaring volledig en naar waarheid invullen.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Hoe lang is mijn gezondheidsverklaring geldig ?

Hebt u uw gezondheidsverklaring ingevuld en ondertekend? Dan is deze vier maanden geldig.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Wat is een gezondheidsverklaring ?

Op de gezondheidsverklaring stellen we u vragen over uw gezondheid. Daarmee bepalen we of we u kunnen verzekeren. En tegen welke voorwaarden.

 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Waarom is de prijs die wordt vermeld in mijn contract niet dezelfde als de prijs die mij in de offerte was meegedeeld ?

Er komen heel wat elementen kijken bij de berekening van de premie die u voor een nieuw contract moet betalen. We vermelden: de leeftijd, het te verzekeren kapitaal, de duur van de dekking, de rentevoet, de betalingsduur, de aanvangsdatum van de dekking, het type tarief ...

Het is dus best mogelijk dat de twee prijzen die u hebt gekregen, niet volledig overeenstemmen. Ten minste één parameter kan verschillend zijn.

Aarzel niet om opnieuw contact op te nemen met de tussenpersoon van wie u deze offertes zou hebben gekregen of u kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Wat als ik stop met roken ?

Bent u gestopt met roken en hebt u dit al twee jaar volgehouden? Geef dit dan aan ons door. Mogelijk kunnen wij uw verzekeringspremie dan verlagen.
Onze contactgegevens vindt u hier.

 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Onderschrijving

Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald ?

De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking (enkel overlijden of overlijden samen met 1 of meerdere bijkomende waarborgen), uw leeftijd, het verzekerde kapitaal , de duurtijd van het contract, de rentevoet, type terugbetaling van het krediet, degressiviteit van de lening en duurtijd premiebetaling.