Naar content

Short Term Payment Protection

Een uiterst flexibele en gemakkelijk te onderschrijven overlijdensrisicoverzekering voor kredietverplichtingen op korte termijn

Short Term Payment Protection

Een product van BNP Paribas Cardif

Heeft u een persoonlijke lening op korte termijn? Heeft u dan al eens stil gestaan bij de gevolgen die deze lening kan hebben op de financiële situatie van uw nabestaanden indien u plots komt te overlijden of indien u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Met Short Term Payment Protection (STPP) van BNP Paribas Cardif zorgt u ervoor dat uw gezin moeilijke tijden kan overbruggen.

Waarborgen

Welke waarborgen kunt u verzekeren onder STPP?

 • Overlijden: dit is de hoofdwaarborg van het contract.Indien de verzekerde overlijdt door ziekte of ongeval komen wij tussen voor het verzekerde schuldsaldo. Het verzekerde kapitaal dat u kiest bij onderschrijving mag niet hoger zijn dan het kapitaal dat u ontleend heeft. Het verzekerde kapitaal mag ook niet hoger zijn dan € 75.000.

 • Volledige arbeidsongeschiktheid: dit is een facultatieve waarborg. U heeft dus zelf de keuze of u deze waarborg onderschrijft.Indien de verzekerde volledig arbeidsongeschikt wordt, wordt er door ons tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij onderschrijving van het contract. Dit bedrag bedraagt maximaal €2.000 per maand.

 • Onvrijwillige werkloosheid: dit is een facultatieve waarborg. U heeft dus zelf de keuze of u deze waarborg onderschrijft. Indien de verzekerde onvrijwillig werkloos wordt, wordt er door ons tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij onderschrijving van het contract. Dit bedrag bedraagt maximaal €2.000 per maand.

Wat zijn de voornaamste uitsluitingen?

 • Overlijden: zelfmoord van de verzekerde in het eerste jaar van het contract.

 • Volledige arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een opzettelijke daad.

 • Onvrijwillige werkloosheid: ontslag omwille van een zware fout.

Kenmerken

Duurtijd

 • Short Term Payment protection heeft een maximale duurtijd van 10 jaar.

 • De waarborg overlijden neemt steeds een einde indien de verzekerde 75 jaar wordt.

 • De facultatieve waarborgen nemen steeds een einde indien de verzekerde 65 jaar wordt of in geval van pensioen.

Maximale tussenkomst

 • In geval van volledige arbeidsongeschiktheid : gedurende de totale duur van de arbeidsongeschiktheid.

 • In geval van onvrijwillige werkloosheid : 12 maanden.

 • De tussenkomst neemt in ieder geval een einde na afloop van de duur van de waarborg.

Bijkomende informatie

 • Short Term payment Protection is een product van BNP Paribas Cardif (Cardif Assurance Vie SA (BE0435.018.274 - NBB nr. 979) en Cardif Assurances Risques Divers SA (BE0435.025.994 - NBB nr. 978) metmaatschappelijke zetel : Bd Haussmann 1 te F-75009 Parijs en Belgisch bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 te B-1070 Brussel.

 • Short Term Payment Protection is een tijdelijke overlijdensverzekering (tak 21).

 • Het Belgische recht is van toepassing.

 • Wenst u een offerte te bekomen? Neem dan contact met uw verzekeringsmakelaar.

 • Neem de algemene voorwaardendoor voorafgaand aan de onderschrijving.

 • Klachten : Klachtendienst BNP Paribas Cardif Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel - e-mail : klachtenbeheer@cardif.be - Tel : 02/528 00 03 - Ombudsman van de verzekeringen de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - e-mail :info@ombudsman.as - Tel : 02/547 58 71

 

Meer weten ? Contacteer ons.

Contact

BNP Paribas Cardif
Bergensesteenweg 1424
1070  Brussel

Voor alle vragen over ons aanbod of voor alle bijkomende inlichtingen, contacteer ons op :

02/528 00 03

We zijn telefonisch bereikbaar :

Maandag : 10u - 17u
Dinsdag t/m donderdag : 8u30 - 17u30
Vrijdag : 8u30 - 17u