Naar content

Short Term Protect

Een uiterst flexibele en gemakkelijk te onderschrijven overlijdensrisicoverzekering voor kredietverplichtingen op korte termijn

Short Term Protect

Een uiterst flexibele en gemakkelijk te onderschrijven overlijdensrisicoverzekering voor kredietverplichtingen op korte termijn

Heeft uw klant een persoonlijke lening op korte termijn? Dan kan deze lening gevolgen hebben op de financiële situatie van uw nabestaanden indien hij plots komt te overlijden of indien hij onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Met Short Term Protect (STP) van BNP Paribas Cardif zorgt u ervoor dat uw klant moeilijke tijden kan overbruggen.

Waarborgen

Welke waarborgen kunnen verzekerd worden onder STP?

 • Overlijden: dit is de hoofdwaarborg van het contract. Indien de verzekerde overlijdt door ziekte of ongeval komen wij tussen voor het verzekerde schuldsaldo. Het verzekerde kapitaal dat gekozen wordt bij onderschrijving mag niet hoger zijn dan het kapitaal dat ontleend wordt. Het verzekerde kapitaal mag ook niet hoger zijn dan € 100.000.

 • Volledige arbeidsongeschiktheid: dit is een facultatieve waarborg. Uw klant heeft dus zelf de keuze of hij deze waarborg onderschrijft. Indien de verzekerde volledig arbeidsongeschikt wordt, wordt er door ons tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij onderschrijving van het contract. Dit bedrag bedraagt maximaal € 1.000 per maand.

 • Onvrijwillige werkloosheid: dit is een facultatieve waarborg. Uw klant heeft dus zelf de keuze of hij deze waarborg onderschrijft. Indien de verzekerde onvrijwillig werkloos wordt, wordt er door ons tussengekomen voor het verzekerde bedrag gekozen bij onderschrijving van het contract. Dit bedrag bedraagt maximaal € 1.000 per maand.

Wat zijn de voornaamste uitsluitingen?

 • Overlijden: zelfmoord van de verzekerde in het eerste jaar van het contract.

 • Volledige arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een opzettelijke daad.

 • Onvrijwillige werkloosheid: ontslag omwille van een zware fout.

Kenmerken

Duurtijd

 • Short Term Protect heeft een maximale duurtijd van 10 jaar.

 • De waarborg overlijden neemt steeds een einde indien de verzekerde 75 jaar wordt.

 • De facultatieve waarborgen nemen steeds een einde indien de verzekerde 65 jaar wordt of in geval van pensioen.

Maximale tussenkomst

 • In geval van volledige arbeidsongeschiktheid : gedurende de totale duur van de arbeidsongeschiktheid.

 • In geval van onvrijwillige werkloosheid : 12 maanden.

 • De tussenkomst neemt in ieder geval een einde na afloop van de duur van de waarborg.

Bijkomende informatie

 • Short Term Protect is een product van BNP Paribas Cardif (Cardif Assurance Vie SA (BE0435.018.274 - NBB nr. 979) en Cardif Assurances Risques Divers SA (BE0435.025.994 - NBB nr. 978) metmaatschappelijke zetel : Bd Haussmann 1 te F-75009 Parijs en Belgisch bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 te B-1070 Brussel.

 • Short Term Protect is een tijdelijke overlijdensverzekering (tak 21).

 • Het Belgische recht is van toepassing.

 • Neem de algemene voorwaarden door voorafgaand aan de onderschrijving.

 • Klachten : Klachtendienst BNP Paribas Cardif Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel - e-mail : klachtenbeheer@cardif.be - Tel : 02/528 00 03 - Ombudsman van de verzekeringen de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - e-mail : info@ombudsman.as - Tel : 02/547 58 71

 

 

Contact

BNP Paribas Cardif
Bergensesteenweg 1424
1070  Brussel

Voor alle vragen over ons aanbod of voor alle bijkomende inlichtingen, contacteer ons op :

02/528 00 03

We zijn telefonisch bereikbaar :

Maandag : 10u - 17u
Dinsdag t/m donderdag : 8u30 - 17u30
Vrijdag : 8u30 - 17u