Voor het eerst sinds de coronalockdown kochten we minder woningen.

Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zijn er in de eerste helft van 2022 minder woningen verkocht dan in de eerste zes maanden van 2021. Het gaat om een daling van 1,8%. Vooral in juni 2022 was de daling spectaculair: er waren 12,7% minder verkochte panden dan in juni 2021. Zo blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

“Het is lang geleden dat het aantal transacties er in alle regio’s op achteruit ging. Enkel na de eerste coronalockdown, vanaf maart 2020, zagen we de activiteit overal dalen,” aldus notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. 

In Vlaanderen daalde het aantal vastgoedtransacties met 1,5%, in Wallonië met 2,5% en in Brussel met 0,3%.

Volgens van Opstal is het geen onlogische evolutie gezien de huidige economische situatie. “De rentevoeten zitten in de lift, de energieprijzen swingen de pan uit en er heerst veel onzekerheid over hoe onze economie in de komende maanden zal evolueren.”

Gemiddelde prijs van een huis

In de eerste zes maanden van 2022 was een huis in België gemiddeld 6,3% duurder in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Je betaalde gemiddeld 314.666 euro voor een huis. 

Notaris Bart van Opstal merkt hier echter bij op: “Als je rekening houdt met de inflatie, die 7,7% bedroeg, daalde de gemiddelde prijs in reële termen. In het 1ste trimester 2022 klokte de prijs af op 316.001 euro, dus iets hoger dan in het afgelopen trimester.”

Huizenprijzen in Vlaanderen

In Vlaanderen telde je gemiddeld 341.635 euro neer voor een huis in het eerste semester van 2022. Dat is een prijsstijging van 6,1% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Als we de vergelijking maken met de eerste drie maanden van 2022 daalde de prijs lichtjes. Je betaalde toen gemiddeld 342.699 euro.

Huizenprijzen in Brussel

De gemiddelde prijs van een huis was in de eerste helft van 565.866 euro in Brussel, wat een stijging is van 4,9% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021 (zonder rekening te houden met de inflatie).

Huizenprijzen in Wallonië

In Wallonië betaalde je gemiddeld 228.383 euro voor een huis, wat het de goedkoopste regio maakt. De prijs steeg 2,5% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.

Als we rekening houden met de inflatie van 7,7% daalde de reële prijs van een huis in de 3 regio’s.

Gemiddelde prijs van een appartement

In ons land betaal je nu gemiddeld 257.839 euro voor een appartement. Dat is een stijging van 2,4% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Ook hier moeten we weer rekening houden met de inflatie en gaat het om een reële prijsdaling van 5,3%.

De gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen bedroeg 264.937 euro. Dit is een prijsstijging van 2,4% ten opzichte van het jaargemiddelde van 2021 (ook hier zonder rekening te houden met de inflatie). In Brussel steeg de gemiddelde prijs met 1,5% tot 275.321 euro en in Wallonië met 4,8% tot 197.342 euro.

Misschien zijn de reële prijsdalingen en de mindere vraag naar woningen wel een goed moment om te kopen. Wil je weten wat het kost om je lening goed en voordelig te beschermen? Maak dan hier een snelle simulatie van je schuldsaldoverzekering.
 

Wie zijn wij?
Hypo Protect is een product van BNP Paribas Cardif (Cardif Assurance Vie SA (KBO nr. BE0435.018.274 – nr. NBB 979) en Cardif Assurances Risques Divers (KBO nr. BE0435.025.994- nr. NBB 978)). Franse verzekeringsonderneming met zetel 1, Bd Haussmann te F-75009 Parijs en Belgisch bijkantoor te Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel.

Hypo Protect?
Dit is een levensverzekering tak 21, welke een tussenkomst voorziet bij overlijden (voornaamste uitsluiting : zelfmoord binnen het jaar na onderschrijven van de verzekering). Volgende bijkomende waarborgen zijn mogelijk : Overlijden door ongeval (voornaamste uitsluiting : overlijden door een natuurramp), Arbeidsongeschiktheid (voornaamste uitsluitingen : arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een opzettelijke daad van de verzekerde; burn-out), Onvrijwillige werkloosheid (voornaamste uitsluiting : ontslag omwille van een zware fout). De looptijd is vrij te kiezen, met een minimum van 1 jaar, en maximaal tot 75 jaar (voor de waarborg overlijden). Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Meer Info?
Deze folder is enkel van informatieve aard en kan wijzigen in de toekomst. De verantwoordelijke uitgever is BNP Paribas Cardif België. Uitgebreide informatie over dit product (zoals de toepasselijke uitsluitingen) is te vinden in de financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden, kosteloos verkrijgbaar via je tussenpersoon of via www.bnpparibascardif.be. We raden je aan om die informatie door te nemen alvorens dit product te onderschrijven. Voor een offerte kun je terecht bij je tussenpersoon.

Klachten?
Bij klachten kun je je daarnaast wenden tot Klachtenbeheer, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel, klachtenbeheer@cardif.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be of www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.