onze formules

 
 • Responsive Image

  Hypo Protect Classic

  Je lost een woonlening alleen of samen af, en je wilt je (elk) apart verzekeren? Dan is een schuldsaldoverzekering onmisbaar om zorgeloos je leven te leiden.

  • Soepel: je bepaalt zelf welk bedrag je verzekert, hoe vaak en hoelang je je premies betaalt.
  • Bijkomende waarborgen: je kan je verzekeren tegen de financiële risico's van overlijden door een ongeval, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
 • Responsive Image

  Hypo Protect 2WIN

  Als je samen een woonlening aflost, kun je één schuldsaldoverzekering aangaan. Zo heb je meer gemoedsrust tegen een nóg lager tarief. 
   

  • Eenvoudig: één contract voor jullie samen als je samen een woonlening terugbetaalt.
  • Bijkomende waarborgen: niet van toepassing.
  • Voordelig: jullie krijgen daardoor een lager tarief.

WELKE INTERESSANTE OPTIES KAN JE TOEVOEGEN AAN JOUW HYPO PROTECT Classic?

 • Responsive Image

  OVERLIJDEN DOOR EEN ONGEVAL

  Elk jaar overlijden honderden mensen door een ongeval. Dit zorgt vaak voor grote financiële problemen, juist omdat het onverwacht komt. 

  De waarborg "Overlijden door ongeval" geeft je een extra financiële steun, naast het bedrag dat je krijgt van je schuldsaldoverzekering.

 • Responsive Image

  VERLIES VAN WERK

  Ontslagen worden is natuurlijk geen fijne situatie. Je verdient plots honderden euro’s minder, maar je hypotheek loopt gewoon door. 

  Dankzij de waarborg "Verlies van werk" heb je minder financiële zorgen en kun je onbezorgd een nieuwe job zoeken. 

 • Responsive Image

  ARBEIDSONGESCHIKTHEID

  Wat gebeurt er als je ziek wordt en een langere periode niet kunt werken? Heb je genoeg geld om deze periode te overbruggen?

  De bijkomende waarborg "Volledige arbeidsongeschiktheid" geeft jou een financieel steuntje in de rug op het moment dat je dit goed kan gebruiken.

Met een goede verzekering zorg je voor financiële gemoedsrust voor jou en jouw gezin.
   

VEELGESTELDE VRAGEN

Contentverzamelaar

Ik wil graag een schuldsaldoverzekering afsluiten

Dan hebben we het volgende van je nodig :

 • de volledig ingevulde verzekeringsvoorstel  met je handtekening  en van de eventuele tweede ontlener, en datum 
 • een kopie van jouw identiteitskaart en die van de tweede ontlener 

In deze verzekeringsaanvraag moet je een paar vragen beantwoorden over je gezondheid. Je vindt die terug in de rubriek 'verklaring van goede gezondheid'. Daar lees je ook in welke uitzonderlijke gevallen je een medische vragenlijst moet invullen. 

Wil je een kapitaal verzekeren van 1.000.000 euro en meer, inclusief andere polissen die je al hebt bij BNP Paribas Cardif? Dan vragen we je ook financiële informatie. Bijvoorbeeld het doel van de verzekering, je financiële mogelijkheden en algemene achtergrondinformatie. 

Alles ingevuld? Verstuur je aanvraag dan via de link 'Contact'. Iets niet duidelijk: we helpen je graag verder met meer uitleg. 
 

Welke tariefformules kan ik kiezen?

Je hebt meestal 2 mogelijkheden. 

 1. Je kiest een vast tarief gedurende de volledige contractduur. Dit is het 'gewaarborgd tarief' en het wordt nooit herzien. 

 2. Je kiest een tarief dat na drie jaar herzien kan worden. Dit is het 'niet-gewaarborgd tarief'. Dit tarief is het laagste tarief. 

Wanneer gebeurt er een tariefherziening? Er kan bij voorbeeld een herziening zijn als de bevoegde instantie dat verplicht. Let wel: een aanpassing kan een stijging maar ook een daling zijn! En alle polissen met dezelfde voorwaarden gaan dan mee.
In elk geval laten we je dat per aangetekend schrijven weten. Je hebt immers het recht je tegen de herziening te verzetten. Dit betekent dan wel dat de polis dertig dagen later stopgezet wordt. 
 

Wat is het concept '3/3'?

Die 3/3 gaat over de betalingsduur van de premies. Concreet: je betaalt bij BNP Paribas Cardif gedurende 3/3, of gedurende de hele looptijd  van je contract je premie. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Stel dat je contract een dekking biedt gedurende 15 jaar . Dan betaal je gedurende 15 jaar je premie.

Wie zijn wij ?

Hypo Protect is een product van BNP Paribas Cardif (Cardif Assurance Vie SA (KBO nr. BE0435.018.274 – nr. NBB 979) en Cardif Assurances Risques Divers (KBO nr. BE0435.025.994- nr. NBB 978)). Franse verzekeringsonderneming met zetel 1, Bd Haussmann te F-75009 Parijs en Belgisch bijkantoor te Warandeberg 8 Bus 2 te 1000 Brussel.

Hypo Protect?

Dit is een levensverzekering tak 21, welke een tussenkomst voorziet bij overlijden (voornaamste uitsluiting : zelfmoord binnen het jaar na onderschrijven van de verzekering). Volgende bijkomende waarborgen zijn mogelijk : Overlijden door ongeval (voornaamste uitsluiting : overlijden door een natuurramp), Arbeidsongeschiktheid (voornaamste uitsluitingen : arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een opzettelijke daad van de verzekerde; burn-out), Onvrijwillige werkloosheid (voornaamste uitsluiting : ontslag omwille van een zware fout). De looptijd is vrij te kiezen, met een minimum van 1 jaar, en maximaal tot 80 jaar (voor de waarborg overlijden). Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Meer info?
Uitgebreide informatie over dit product (zoals de toepasselijke uitsluitingen) is te vinden in de financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden, kosteloos verkrijgbaar via je tussenpersoon of bovenaan de pagina. We raden je aan om die informatie door te nemen alvorens dit product te onderschrijven. Voor een premiesimulatie kun je terecht op deze website of bij je tussenpersoon.

Klachten?
Bij klachten kun je je daarnaast wenden tot Klachtenbeheer, Warandeberg 8 Bus 2 te 1000 Brussel, klachtenbeheer@cardif.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be of www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.