Ben je een klant van BNP Paribas Cardif en wil je een klacht indienen? Gebruik dan NIET dit klokkenluidersformulier, maar doe dit via onze normale klachtenprocedure.

MELD MISSTANDEN OF MISDRIJVEN 

Wij doen er alles aan om de regels in onze Gedragscode zo goed mogelijk na te leven. 

Weet je iets over een misdrijf of strafbaar feit begaan door- of binnen BNP Paribas Cardif? Een bedreiging of schade voor het algemeen belang ? Of een (poging tot) inbreuk op wet- en regelgeving of onze gedragscode? Meld dit dan via ons Klokkenluidersformulier hieronder.

Meldingen van Klokkenluiders worden door onafhankelijke experts (Klokkenluiders Referenten) vertrouwelijk behandeld.

Klokkenluiders ontvangen bescherming tegen het risico op vergeldingsmaatregelen, zoals staat beschreven in de Wet bescherming klokkenluiders.

Iedere vorm van misbruik van dit klokkenluidersproces kan leiden tot boetes, maatregelen of vervolging van de melder.

Ik heb de informatie over de BNP Paribas Cardif klokkenluidersregeling en de bescherming van persoonsgegevens gelezen en begrepen.

 

MELDEN

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een melding maken?
Wanneer je redenen hebt om aan te nemen dat een inbreuk op de wet of de Gedragscode van BNP Paribas Cardif is gepleegd. Of bij een bedreiging of schade voor de volksgezondheid of het algemeen belang.
Hoe kan ik een melding maken?
Indien je een externe derde (oud-werknemer, aandeelhouder of leverancier) bent, gelieve het formulier op deze pagina te gebruiken. Als u een werknemer bent (intern of extern): volg de link naar de intranetpagina.
Kan ik anoniem blijven?
Ja, jouw melding kan anoniem blijven, tenzij dit wettelijk verboden is, bijvoorbeeld in verband met een gerechtelijke procedure. Wij raden je wel aan jouw contactinformatie te geven zodat de Klokkenluider Referent contact met je kan opnemen.
Ontvang ik een reactie op mijn melding?
Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt u op de hoogte gehouden van jouw melding en van de resultaten van het onderzoek.
Zal de vertrouwelijkheid worden gewaarborgd?
Ja, de Referenten zijn getraind in het vertrouwelijk behandelen van Klokkenluiders meldingen en zij nemen maatregelen om dat te waarborgen.