Ik deed een betaling met een foute mededeling of vergat die.

Dat lossen we graag voor je op. Bezorg ons een kopie van je rekeninguittreksel. Ga na of het uittreksel onderstaande gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kun je ze ook in je verzoek vermelden.

  • Je naam, voornaam en geboortedatum
  • Het contract waarop de betaling betrekking heeft
  • Het bankrekeningnummer waarmee de betalingen werden gedaan
  • Op welk bankrekeningnummer van BNP Paribas Cardif de betaling gebeurde
  • Het betaalde bedrag
  • De datum waarop de betaling is verricht
  • De foute mededeling 

Je kunt ons je verzoek bezorgen via de link 'Contact'. Wij doen dan de rest.