Ik heb mijn attest van betaling niet ontvangen voor mijn belastingaangifte. Hoe komt dat?

Daarvoor kunnen 5 redenen zijn. We lichten ze hieronder toe.

 1. Je polis is niet fiscaal aftrekbaar of voldoet niet aan de voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid 
  Dat is bijvoorbeeld zo voor de schuldsaldo-formule HYPO PROTECT 2Win. Dit is geen individueel contract maar een contract voor twee personen. Daardoor aanvaardt de fiscus geen individuele belastingvermindering. Vaak stellen we HYPO PROTECT 2Win voor omdat je hiermee winst doet door het lagere tarief. Of omdat beide personen toch al een maximale belastingaftrek genieten. Je schuldsaldoverzekering inbrengen heeft dan geen zin. Heb je een formule HYPO PROTECT Classic en is degene die de verzekering afsloot niet dezelfde persoon als de verzekerde? Voor fiscale aftrekbaarheid moet dit dezelfde persoon zijn. 

 2. Je hebt de fiscale aftrek van je premie niet gevraagd toen je de verzekering onderschreef Inderdaad: dat gebeurt niet automatisch. Maar: je kunt dat nadien wel veranderen. Je moet dat schriftelijk doen. Vraag ons gerust advies. Alle volgende premies zijn dan fiscaal aftrekbaar. Toch kan het zijn dat dit weinig zin heeft. Bijvoorbeeld als je door je kapitaalsaflossingen al aan je fiscale maximumbedrag zit. Dan is het verstandiger om je contract als 'niet-fiscaal' te behouden. De fiscus zal je premie toch niet aanvaarden.

 3. Je bent verhuisd en hebt je nieuwe adres nog niet doorgegeven
  We ontvangen je adreswijziging niet automatisch, bijvoorbeeld via andere banken. Je moet dus je nieuwe adres zelf doorgeven. Wij passen het dan aan in ons bestand en zorgen voor de toezending van je attest van betaling voor je belastingaangifte. 

 4. Je polis werd eerder al verbroken wegens gebrek aan betaling
  Als je de premie voor een periode niet hebt betaald, kunnen wij uiteraard geen 'attest van betaling' voor je belastingaangifte opmaken.  

 5. Je hebt alle premies al betaald! 
  Goed nieuws dus. Voor het fiscale jaar van je aangifte hoefde je geen premies meer te betalen. Dus had je uiteraard geen recht meer op belastingvermindering. Raadpleeg even de bijzondere voorwaarden van je contract. Zo weet je wat de betalingsduur van je polis is.