Ik ontving nog een factuur voor mijn schuldsaldoverzekering. Maar ik heb de woonlening ervan al afgelost.

Je polis wordt niet automatisch stopgezet als je woonlening is terugbetaald. Je moet daarvoor meestal contact opnemen met je bank. Je moet ons namelijk een aanvraag sturen om de polis stop te zetten. Je leest daarover meer bij de vraag 'Aanvraag tot afkoop van een polis'. Dan weet je hoe je eenvoudig je contract beÃĢindigt.