Het is financieel interessanter als jij en je partner een gemeenschappelijke schuldsaldoverzekering nemen. Bereken hier je concrete financiële voordeel.

Je sluit samen met je partner (of broer, moeder of vriend) een hypothecaire lening af voor jullie woning. Maar is het ook de beste keuze om een gemeenschappelijke schuldsaldoverzekering te nemen? Heel weinig mensen staan stil bij die vraag terwijl het wel de moeite is om dat te doen.

Wat is een schuldsaldoverzekering? Met een schuldsaldoverzekering beschermen jij en je partner elkaar voor de afbetaling van jullie woninglening in geval van overlijden. Deze verzekering komt dan volledig of gedeeltelijk tussen in jullie maandelijkse aflossing.

Jullie hebben eigenlijk twee opties: ofwel sluiten jullie allebei apart een verzekering af, ofwel kiezen jullie voor een gezamenlijke schuldsaldoverzekering.

Hieronder bekijken we de voordelen van zo’n gezamenlijk contract.

Voordelen van een gemeenschappelijke schuldsaldoverzekering

 

1. Lagere premies

Als jullie samen één contract nemen, dan krijg je van ons een gunstiger tarief. De premies bij een gemeenschappelijke schuldsaldoverzekering, zoals het Hypo Protect 2win van BNP Paribas Cardif, zijn vaak zo’n 10 procent goedkoper dan als jullie allebei een aparte Hypo Protect Classic-polis zouden afsluiten! Mooi meegenomen toch?

Bereken hier jullie jaarlijkse premies online!

2. Eenvoudig en transparant

Een gemeenschappelijke schuldsaldoverzekering is bovendien eenvoudig en transparant. Jullie hoeven namelijk maar één contract te ondertekenen.

Jullie verzekeren zich via een Hypo Protect 2win-polis samen voor één bedrag. Dit kan 50%, <100% of 100% van het geleende kapitaal zijn. Als één van jullie beiden overlijden, wordt het verzekerde kapitaal uitbetaald en stopt het contract. Als het verzekerde bedrag bijvoorbeeld 50% van de lening bedraagt, zal jij of je partner na het overlijden van de ander de overige 50% moeten blijven aflossen. Kiezen jullie echter voor een dekking van 100%, dan wordt de lening bij overlijden van jou of je partner volledig terugbetaald.

3. Belastingvrij uit te keren bedrag

Het bedrag dat je bij het overlijden van je partner krijgt, is belastingvrij als je een gezamenlijke schuldsaldoverzekering afsluit. Dit komt doordat deze polis niet fiscaal aftrekbaar is. Bij een Hypo Protect Classic daarentegen kan je wél kiezen of je al dan niet voor een fiscale aftrek opteert.

Is het dan geen nadeel dat de premies niet fiscaal aftrekbaar zijn?

In vele situaties heeft het sowieso geen nut om de premies van je schuldsaldoverzekering in te brengen. Als je maximaal aftrekbare bedrag al ingevuld is, heb je namelijk geen recht meer op een extra belastingvermindering. Dat is vaak het geval als je al andere zaken inbrengt, zoals kapitaalaflossingen en interesten voor je hypothecaire lening of premies voor eventuele andere levensverzekeringen.

Voor wie is een individuele schuldsaldoverzekering interessanter?

Voor singles is het Hypo Protect Classic uiteraard de enige en ideale schuldsaldoverzekering. In bepaalde gevallen overwegen echter ook partners toch beter een Hypo Protect Classic.

  • Partners die niet evenveel willen of kunnen afbetalen

Verdien jij (veel) meer dan de persoon waarmee je een hypothecaire lening hebt afgesloten of omgekeerd? Overweeg dan zeker Hypo Protect Classic. In deze formule kan de persoon die het meest verdient ook het hoogste dekkingspercentage van het geleende bedrag op zich nemen.

De ene partner kan zich bijvoorbeeld laten verzekeren voor 60% en de andere partner voor 40%. Als de meest verdienende partner overlijdt, is dit financieel een minder zware klap voor de andere persoon. Bij Hypo Protect 2win moeten jullie echter verplicht allebei hetzelfde percentage laten verzekeren (100%, 50% of <100%).

  • Partners die extra waarborgen wensen

Wil je de aflossing van je hypothecaire lening ook laten verzekeren bij overlijden door een ongeval, arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid? Als je deze extra waarborgen aan je polis wil toevoegen, is een individuele schuldsaldoverzekering zoals Hypo Protect Classic de enige mogelijkheid. Lees hier meer over deze bijkomende waarborgen.

Twijfel je welk type schuldsaldoverzekering je moet kiezen?

We geven je graag gratis en vrijblijvend advies. Contacteer ons vrijblijvend via mail be.offer@cardif.be voor meer informatie over de ideale schuldsaldoverzekering in jouw specifieke situatie. Of bereken je premie meteen online via onze simulator!