Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort in ons land. In 2018 hadden 11.009 Belgen borstkanker (www.kanker.be). We overlopen in dit artikel de symptomen en oorzaken van deze kanker.

Het is eerst en vooral belangrijk om te weten dat er verschillende types borstkanker bestaan. Je overlevingskansen en het risico op uitzaaiingen hangt af van het specifieke kankertype.

Welk type borstkanker komt het vaakst voor?

Het invasief ductaal carcinoom (IDC) is de meest voorkomende borstkanker. 70 tot 80% van de vastgestelde borstkankers is IDC. De kanker ontstaat in de melkkanalen en verspreidt zich naar het omliggende borstweefsel. Er is ook een risico op uitzaaiing naar de lymfeklieren en andere lichaamsdelen.

Andere types borstkanker zijn:

 • Ductaal carcinoom in situ (DCIS): dit is een vroege vorm van borstkanker waarbij de kankercellen nog niet uitgezaaid zijn naar de omliggende borstweefsels. Het risico op uitzaaiing is hier zeer klein.
 • Lobulair carcinoom in situ (LCIS): het gaat in dit geval nog niet om kanker, maar om een ophoping van abnormale cellen in de lobben van de borst. Je hebt hierdoor een verhoogd risico om borstkanker te krijgen. Al is dit niet het geval bij het merendeel van de mensen met LCIS.
 • Invasief lobulair carcinoom (ILC): vooral vrouwen tussen 45 en 55 jaar krijgen dit type kanker. Het gaat om ongeveer 10 à 15% van de vastgestelde kankers. De kanker ontstaat in de lobben van de borst en verspreidt zich zo naar het omliggende borstweefsel. Ook verdere uitzaaiing is mogelijk.

Krijgen mannen ook borstkanker?

Borstkanker is een ziekte die vooral vrouwen treft. Toch kunnen ook mannen borstkanker krijgen. In 2018 ging het om 10.905 vrouwen en 104 mannen. De meeste mensen (zo’n 75%) krijgen borstkanker na hun 50ste(www.kanker.be).

Wat is de kans dat ik borstkanker overleef?

90,5% van de vrouwen overleeft borstkanker na 5 jaar. Bij mannen is dat iets minder: 84,3% (www.kanker.be). Het is echter belangrijk om te weten dat het hier om een gemiddelde gaat. Of je borstkanker al dan niet overleeft hangt af van het stadium waarin de kanker gevonden wordt.

4 mogelijke symptomen van borstkanker

Deze vier symptomen melden vrouwen met borstkanker het vaakst:

 1. Putje in het borstoppervlak

 2. Knobbeltje in de borst

 3. Pijn in de borst

 4. Vocht uit de tepel

Belangrijk: het is niet omdat je bovenstaande symptomen hebt dat je ook effectief borstkanker hebt. Het is sowieso wel aan te raden om langs te gaan bij je huisarts voor verder onderzoek. Neem zeker ook deel aan de gratis opsporingsprogramma’s voor borstkanker van de overheid. Je ontvangt hiervoor vanaf je 50ste om de twee jaar een uitnodiging.

Wat zijn de oorzaken van borstkanker?

Het is momenteel nog niet geweten wat borstkanker exact veroorzaakt. Er zijn wel enkele risicofactoren die je kans op deze kanker verhogen.

 • Hormonale risicofactoren: nooit zwanger geweest zijn, bevallen zijn na je 30ste, je eerste maandstonden gekregen hebben voor je 12de
 • Je levenswijze als risicofactor: meer dan 1 consumptie alcohol per dag drinken, overgewicht hebben, te weinig bewegen, niet evenwichtig eten.
 • De pil: langdurig gebruik van de pil geeft een licht verhoogd risico op borstkanker. 5 à 10 jaar na het stoppen met de pil heb je echter geen verhoogd risico meer. De voordelen van de pil wegen desalniettemin meestal op tegen de nadelen voor vrouwen die geen verhoogd risico hebben op borstkanker.
 • Hormoonbehandeling tijdens de menopauze: langdurig gebruik van HST (Hormonale Substitutie Therapie) zorgt eveneens voor een licht verhoogd risico op borstkanker. Ook hier geldt dat 5 à 10 jaar na het stoppen met HST je geen verhoogd risico meer hebt. Ook wegen de voordelen van HST op tegen de nadelen voor vrouwen zonder verhoogd risico op borstkanker.
 • Familiale geschiedenis van borstkankers: in bepaalde families zijn er meer gevallen van borstkankers. De oorzaak is ofwel een fout in het DNA of een blootstelling aan dezelfde risicofactor. Wil je weten of je een genetische aanleg hebt voor borstkanker? Informeer je dan bij je huisarts of gynaecoloog.

Heb ik meer kans op borstkanker als ik een beha draag?

Tot slot willen we ook een fabeltje de wereld uithelpen. Er is namelijk géén wetenschappelijk bewijs dat het dragen van beha’s borstkanker veroorzaakt. Onder andere uit een studie uit 2014 bleek dat er geen verband is tussen beide.

Nog meer vragen over borstkanker?

Je vindt bijkomende informatie over borstkanker op de website van Stichting tegen Kanker.