Plannen om een woonkrediet af te sluiten? Dan ben je mogelijk al met heel wat verzekeringsjargon in aanraking gekomen waarvan de definitie niet altijd even duidelijk is. Hier nemen we alvast de termen schuldsaldoverzekering en levensverzekering onder de loep. Waarin schuilt precies het verschil? En is er überhaupt wel sprake van een verschil?

Elke schuldsaldoverzekering is een levensverzekering

Een schuldsaldoverzekering is een vorm van levensverzekering die de verzekerde dekt bij overlijden. Het kapitaal is daarbij gekoppeld aan een af te betalen saldo (bijvoorbeeld een hypotheeklening). Om van een schuldsaldoverzekering te kunnen spreken, moet de levensverzekering verder aan volgende kenmerken beantwoorden:

  • Een schuldsaldoverzekering is tijdelijk omdat de looptijd altijd overeenkomt met de looptijd van het krediet waaraan de schuldsaldoverzekering gekoppeld is.
  • Er wordt een afnemend kapitaal verzekerd.
  • Een schuldsaldo is een zuivere overlijdensverzekering: alleen wanneer de verzekerde sterft tijdens de looptijd van de polis, wordt het verschuldigde kapitaal vereffend door de schuldsaldoverzekeraar. Als de looptijd van het krediet verstrijkt en de verzekerde is op dat moment nog in leven, wordt er geen kapitaal uitgekeerd.
  • De verzekering is gekoppeld aan een krediet waarvan het kapitaal tijdens de looptijd stap voor stap wordt afgelost. Ze verzekert op elk moment gedurende de kredietlooptijd, het kapitaal dat de verzekerde verschuldigd is.

Niet elke levensverzekering is een schuldsaldoverzekering

Levensverzekeringen die een vast kapitaal verzekeren tegen het overlijden van de verzekerde, vallen dus niet onder de categorie schuldsaldoverzekeringen, die alleen een afnemend kapitaal dekken. Verzekeringen die zowel bij leven als bij overlijden van verzekerde een (vast) kapitaal verzekeren, beantwoorden evenmin aan de kenmerken van een schuldsaldoverzekering. Met een (gemengde) levensverzekering kan je bijvoorbeeld een aanvullend pensioen opbouwen en een overlijdenskapitaal garanderen aan je familie als je voor het einde van het contract sterft.

Tip: in de meeste gevallen bestaat er de mogelijkheid om een bijkomende waarborg te koppelen aan je schuldsaldoverzekering, die bijvoorbeeld een extra kapitaal uitkeert in geval van overlijden door ongeval of een financiële tegemoetkoming voorziet bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Informeer ernaar bij je schuldsaldoverzekeraar!

Schuldsaldoverzekering: niet uitsluitend voor hypothecaire leningen

Opgelet: een schuldsaldoverzekering beperkt zich niet tot hypothecaire leningen. Je kan voor elke aangegane lening een schuldsaldoverzekering afsluiten, zolang er sprake is van een te verzekeren minimumbedrag. Een schuldsaldoverzekering is ijvoorbeeld een optie bij de aankoop van een auto, en zelfs voor persoonlijke leningen kan je eveneens een schuldsaldoverzekering afsluiten.