Financiële zekerheid legt mee de basis voor een zorgeloos leven. Helaas krijg je het zelden zomaar in de schoot geworpen. Meer zelfs: wie geen voorzorgsmaatregelen neemt, loopt het risico om zichzelf of zijn nabestaanden in moeilijke papieren te brengen. Gelukkig kan je dit worst case scenario ontlopen zonder daarom per se je uitgavenpatroon te moeten wijzigen. Onderstaande stappen leren je op een eenvoudige manier komaf te maken met financiële kopzorgen!

1. Denk aan je nabestaanden en neem een schuldsaldoverzekering

Financiële zekerheid, dat heeft niet alleen betrekking op jezelf, maar ook op je nabestaanden. De kans is namelijk groot dat je inkomen mee garant staat voor het welzijn van je gezin. Als je loon plotseling wegvalt door een vroegtijdig overlijden, heeft dat mogelijk verregaande gevolgen. Denk bijvoorbeeld maar aan het woonkrediet dat verder afbetaald moet worden.

Gelukkig hoef je het met een schuldsaldoverzekering nooit zover te laten komen. Deze tijdelijke overlijdensverzekering zorgt ervoor dat het verzekerde, nog niet terugbetaalde bedrag van een lening wordt terugbetaald aan de instelling waar je geleend hebt. Op die manier hoeven je partner of erfgenamen zich geen zorgen meer te maken over de terugbetaling van deze aanzienlijke som.  Ook andere types van overlijdensverzekeringen helpen je nabestaanden een financieel zorgeloze toekomst te bezorgen.

2. Dek je in tegen plotselinge werkloosheid

Ook bij leven zijn er natuurlijk heel wat risico’s die een impact kunnen hebben op je financiële huishouding. Plotselinge werkloosheid is daarvan ongetwijfeld de meest reële. Wie niet meteen een nieuwe job vindt, heeft het dikwijls moeilijk om zijn huidige levensstandaard aan te houden. Met de bijkomende waarborg ‘Onvrijwillige Werkloosheid’, die je bovenop je schuldsaldoverzekering kunt nemen, beschik je echter over een perfect vangnet. Deze waarborg laat je toe om in alle gemoedsrust op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

3. Laat ziekte je leven niet ruïneren

Nog zo’n opdoffer is een zware ziekte. Dit haalt je niet alleen helemaal uit roulatie maar gaat ook gepaard met een financiële aderlating. Gelukkig beschikt ons land over een uitstekende gezondheidszorg. De verplichte ziekteverzekering stelt ons in staat om een groot deel van de medische kosten te betalen. Toch wordt niet altijd alles terugbetaald en heeft de ziekte vaak negatieve repercussies op je carrière.

Een langdurige ziekte brengt bijkomende niet-terugbetaalde medische kosten met zich mee maar ook, een inkomensdaling in de meeste gevallen.  Ben je als werknemer - arbeider of bediende - arbeidsongeschikt, dan krijg je een gewaarborgd loon. Als arbeider krijg je 2 weken een gewaarborgd loon, als bediende een hele maand.  Na die periode krijg je een geplafonneerde ziekte-uitkering die lager ligt dan je normale loon.

De bijkomende schuldsaldoverzekeringswaarborg Arbeidsongeschiktheid biedt je de kans om deze inkomensdaling gedeeltelijk te compenseren.

4. Vergeet je pensioen niet

We worden er in de media maar al te vaak mee om de oren geslagen: de betaalbaarheid van de pensioenen komt in het gedrang. Of het effectief zo’n vaart gaat lopen, zal de toekomst uitwijzen, maar wij raden je toch aan om het zekere voor het onzekere te nemen. Pensioensparen is alvast een eenvoudige én fiscaal aantrekkelijke manier om een appeltje voor de dorst op te bouwen. Of met een (gemengde) levensverzekering kan je bijvoorbeeld een aanvullend pensioen opbouwen en een overlijdenskapitaal garanderen aan je familie als je overlijdt voor het einde van het contract.

5. Neem geen onnodige risico’s

Een evidente tip, maar wel cruciaal voor je financieel welzijn: neem geen onnodige risico’s. Laat je budget het niet toe om te beleggen? Laat de aandelenmarkt dan links liggen en kies voor mindere risicovolle oplossing zoals een staatsbon of andere veilige, vastrentende effecten. Voor elk gezin bestaat er een veilige oplossing op maat!