Campagne Stichting tegen Kanker ’12 tips om het risico op kanker met meer dan 1/3de te verkleinen’

Neem deel aan georganiseerde screeningsprogramma’s voor:

  • Dikkedarmkanker (mannen en vrouwen).
  • Borstkanker (vrouwen).
  • Baarmoederhalskanker (vrouwen).

Waarom deelnemen aan vroegtijdige opsporing?

Screening (vroegtijdige opsporing) is een medisch onderzoek van een ogenschijnlijk gezond persoon. “Het doel van screening is om bepaalde ziektes op te sporen ruim voordat de eerste symptomen optreden. Zo win je tijd. Als men iets vreemds ontdekt en er inderdaad iets aan de hand is, maakt screening een eerdere behandeling mogelijk, wat de genezingskansen en levenskwaliteit aanzienlijk verbetert”, verduidelijkt dr. Anne Boucquiau, medisch directeur bij Stichting tegen Kanker (www.kanker.be).

Voor kanker bestaat er niet iets zoals een ‘algemene gezondheidscheck’. Screening gebeurt steeds voor één enkele soort kanker. Zoals elke medische handeling kent screening potentiële voordelen, maar ook eventuele risico’s. Daarom bekijkt men geval per geval wie men welke soort screening aanbiedt.

Tips voor een gezond(er) leven

  • Voor vrouwen: laat elke drie jaar een uitstrijkje nemen. Als je arts je aanbeveelt om dit vaker te doen, doe dat dan. Het doel is mogelijke laesies opsporen. Regelmatig een uitstrijkje laten nemen, is aanbevolen voor vrouwen vanaf 25 jaar of binnen een jaar na de eerste keer gemeenschap.
  • Zelfs als je tegen het humaan papillomavirus (HPV) bent gevaccineerd, blijft een regelmatig uitstrijkje noodzakelijk, omdat het vaccin je niet beschermt tegen alle stammen van het virus die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken.
  • Doe mee aan de opsporingsprogramma’s die regionale en communautaire overheden aanbieden, namelijk voor borst- en dikkedarmkanker. Beide zijn gratis. Vanaf 50 jaar ontvang je om de twee jaar een uitnodiging.

Test je kennis

  1. Waar of niet waar? Je moet elk jaar een uitstrijkje laten nemen.

Niet waar! Na twee normale uitstrijkjes met een tussenpoos van een jaar, moet je slechts om de drie jaar een uitstrijkje laten nemen, tot de leeftijd van 65 jaar. Gezien de relatief trage ontwikkeling van laesies is een uitstrijkje om de 3 jaar voldoende.

  1. Waar of niet waar? Alle mannen moeten zich vanaf een bepaalde leeftijd laten screenen op prostaatkanker.

Niet waar! Momenteel is er geen enkel doorslaggevend argument om mannen van 50 jaar en ouder zonder symptomen en zonder familiale voorgeschiedenis jaarlijks te screenen. Het risico verdubbeld of verdrievoudigd als mannen verwanten met prostaatkanker hebben in de eerste graad (vader, broer of zoon). Deze groep heeft wél baat bij screening. Hoe meer gevallen in de nabije familie, hoe groter het risico. Tot tien keer hoger zelfs! Mannen die zoveel risico lopen, houdt men via specifieke opsporing extra goed in de gaten.

Meer tips voor een gezonde levensstijl

Meer weten over de onze samenwerking met Stichting tegen Kanker