Campagne Stichting tegen Kanker '12 tips om het risico op kanker met meer dan 1/3de te verkleinen'

Staat mijn huis op een stuk grond vol radongas?

Radon is een zeldzaam, natuurlijk voorkomend, radioactief gas dat wordt gevormd door de ondergrondse afbraak van radium. Dit metaal is in veranderlijke hoeveelheden aanwezig in steenachtige en rotsachtige bodems. Via scheuren in de vloer en bouwmaterialen kan radongas in de woning ontsnappen. Daar kan het zich binden aan kleine stofdeeltjes en zo de longen binnendringen.

Radongas is per definitie vluchtig en verdunt dus snel in open lucht. In geologische gevarenzones kunnen de concentraties in een niet of niet goed geventileerd gebouw echter hoog oplopen. “Het inademen van dit zeldzame gas verhoogt het risico op longkanker. Volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FACN) veroorzaak blootstelling aan radongas in België ongeveer 480 gevallen van longkanker per jaar. Voor rokers is het risico zelfs nog groter, omdat de effecten van tabak en blootstelling aan radon elkaar versterken”, waarschuwt dr. Anne Boucquiau, medisch directeur bij Stichting tegen Kanker.

In België treft men radium in veranderlijke hoeveelheden in de bodem aan, afhankelijk van de geologische kenmerken van de ondergrond. Op sommige locaties is de radonconcentratie in kelderverdiepingen aanzienlijk hoger. In Vlaanderen en Brussel is het gas bijna afwezig, maar hoe meer we richting de provincie Luxemburg gaan, hoe vaker men hogere concentraties aantreft. Op sommige plaatsen tot 10% en zelfs tot meer dan 20% hoger, bijvoorbeeld in de omgeving rond Bütgenbach, Herbeumont en Bièvre.

Tips voor een gezond(er) leven

Woon je in een risicogebied (check de kaart en verdere info op www.actionradon.be), koop dan een radondetector. Deze plaats je drie maanden in je huis en stuur je vervolgens terug voor analyse. Zijn de concentraties hoog, schakel dan een expert in voor een gebouwanalyse. Hij stelt mogelijke oplossingen voor.

  • Verlucht en ventileer de kamers in je huis. Dat kan handmatig, simpelweg door de ramen te openen, of met mechanische hulpmiddelen of luchtafzuigers. Vergeet de kelder niet, dit is de ruimte waar radongas de woning binnendringt.
  • Repareer scheuren, voegen en gaten waardoor radongas in je huis kan ontsnappen.
  • Ben je aan het bouwen? Informeer dan of je in een risicogebied woont en waar je tijdens de bouw rekening mee kan houden.

Test je kennis!

1. Waar of niet waar? Slaapkamers boven is beter om eventuele blootstelling aan radongas te beperken.

Waar! Radon is een zwaar edelgas. Daardoor blijft het vooral op benedenverdiepingen en in gesloten ruimtes hangen. Het gas hoopt zich meer op in kelders of op de begane grond.

2. Waar of niet waar? Je kan de radonconcentratie bij je thuis laten meten.

Waar! Een radontest is heel eenvoudig. Men meet het gehalte over een periode van drie maanden tussen oktober en april. Op www.actionradon.be kan je een meting aanvragen. Tijdens de radonscreeningscampagne bedragen de kosten van een detector (en eventuele hulp bij het implementeren van maatregelen om de aanwezigheid van radongas te verhelpen) slechts € 15 in plaats van € 30. Met dit initiatief moedigt het FANC mensen aan om de radonconcentratie in hun huis te meten en er zo nodig iets aan te doen.

Meer tips voor een gezonde levensstijl ontdek je hier.

Lees hier meer over de samenwerking met Stichting tegen Kanker.