Tenzij je over een aanzienlijk vermogen beschikt, gaat de aankoop van een nieuwe woning altijd gepaard met een hypothecair krediet. Daarbij kom je voor een moeilijk dilemma te staan: kiezen voor een vaste of variabele rentevoet? De keuze hangt onder meer af van de conjunctuur, maar evengoed van je persoonlijke voorkeuren en van je risicobereidheid. Ontdek hier welke hypothecaire lening het best bij je profiel past

1. Vaste rentevoet: voordeel van de zekerheid

Hou je niet van financiële risico’s en wil je te allen tijde weten waar je aan toe bent? Dan ben je sowieso het beste af met een vaste rentevoet. De rente wordt vastgesteld bij de start van je woonkrediet en blijft daarna ongewijzigd, ongeacht de evolutie van de conjunctuur. In ruil voor die risicoarme lening rekent de kredietverstrekker je wel een renterisicovergoeding aan.
Ondanks die renterisicovergoeding kiezen kredietnemers vandaag massaal voor een vaste rentevoet. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de historisch lage langetermijnrente waar je de hele looptijd van je lening van profiteert.

2. Variabel: meer risico, mogelijk lagere kosten

Een lening met variabele rentevoet komt voordeliger uit vanaf het moment dat de rente onder het startniveau duikt. Maar de kans dat dit gebeurt, is de jongste jaren een stuk kleiner geworden. Door de historische lage langetermijnrente is er maar weinig speling mogelijk. Toch blijft ook met een variabele rentevoet het financiële risico binnen de perken. Voor variabele renteformules geldt er namelijk een maximumstijging.

3. Vast of variabel: ook deze factoren spelen een rol

Blijf je maar twijfelen over de beste keuze? Dan geven volgende factoren mogelijk de doorslag:

  • Wie voorstander is van een variabele formule, bekijkt het best eens wat hij moet afbetalen in het slechtste geval. Is deze maandelijkse aflossom nog haalbaar?
  • Vraag een adviseur om enkele statistieken in een historisch kader te plaatsen. Welke voor- en nadelen hadden soortgelijke formules in het verleden?
  • Bekijk ook eens de tussenformules: tien jaar vast en daarna om de vijf jaar aanpasbaar, leningen met een maximaal stijgingspercentage, ….

Tip: Vast of variabel, de financiële bescherming van je nabestaanden hangt in de eerste plaats af van je schuldsaldoverzekering. Graag meer informatie over je schuldsaldoverzekering? Neem gerust contact op. We staan voor je klaar!