Wat is de bijkomende waarborg 'Overlijden door ongeval'?

Je schuldsaldoverzekering keert als hoofdwaarborg een bedrag uit als je overlijdt als gevolg van een ongeval of ziekte. Daarnaast kun je kiezen voor een bijkomende waarborg 'Overlijden door ongeval'. Je kunt dan een extra kapitaal verzekeren als het overlijden het gevolg is van een ongeval. De verzekering betaalt dan twee keer: via de hoofdwaarborg en door de bijkomende waarborg. Er zijn een aantal vanzelfsprekende uitsluitingen die je terugvindt in onze algemene voorwaarden.