Als je een woonkrediet afsluit, kom je vroeg of laat in aanraking met de schuldsaldoverzekering. Op dat moment moet je keuzes maken over de formule van de schuldsaldoverzekering, de tarieven, bijkomende waarborgen,... Om hier dieper op in te kunnen gaan, is het nuttig eerst even stil te staan bij een algemene maar veelgestelde vraag: wat is een schuldsaldoverzekering?

Schuldsaldoverzekering: een tijdelijke overlijdensverzekering

De schuldsaldoverzekering is een vorm van tijdelijke overlijdensverzekering die wordt afgesloten in het kader van een (hypothecaire) lening. Wanneer je vroegtijdig overlijdt, zorgt de schuldsaldoverzekering ervoor dat het verzekerde nog niet terugbetaalde bedrag van de lening wordt terugbetaald aan de instelling waar je geleend hebt. Op die manier hoeven je partner of erfgenamen zich geen zorgen meer te maken over de terugbetaling van deze som. Je kiest zelf welk percentage van het ontleende bedrag je wenst te verzekeren.

Wat is een schuldsaldoverzekering? Een broodnodige zekerheid voor de nabestaanden!

Naast deze algemene definitie heeft de schuldsaldoverzekering nog een aantal andere relevante eigenschappen. Zo is een schuldsaldoverzekering nemen bij wet niet verplicht, maar wel sterk aangeraden, zeker wanneer je een hypothecaire lening aangaat! Op de vraag ‘wat is een schuldsaldoverzekering’ zal elke verzekeraar of kredietverstrekker verwijzen naar de extra zekerheid die je inbouwt. Niemand kan immers de toekomst voorspellen, toch?

Zo voorkomt een schuldsaldoverzekering onder meer dat je partner in de problemen komt omdat de maandelijkse aflossing van het hypothecair krediet na je overlijden te hoog blijkt. Daarnaast is het ook zo dat er zogenaamde bijkomende waarborgen kunnen gekoppeld worden aan een schuldsaldoverzekering. Dit zijn in principe volledig autonome verzekeringen, maar kunnen enkel in combinatie met een schuldsaldoverzekering worden afgesloten. De extra waarborg Arbeidsongeschiktheid kan jij en je gezin een serieuze financiële domper besparen, indien je wegens ziekte of ongeval plotseling arbeidsongeschikt wordt. Een groot voordeel in tijden waarin de sociale zekerheid minder bescherming biedt.

Schuldsaldoverzekering: niet alleen voor hypothecaire leningen

Een schuldsaldoverzekering beperkt zich niet tot hypothecaire leningen. Je kan voor elke aangegane lening een schuldsaldoverzekering afsluiten, zolang er voldaan wordt aan een te verzekeren minimumbedrag. Een schuldsaldoverzekering is bijvoorbeeld een optie bij de aankoop van een auto, en zelfs voor persoonlijke leningen kan je een schuldsaldoverzekering afsluiten.

Conclusie? Een schuldsaldoverzekering is eigenlijk zeer eenvoudig te omschrijven: financiële bescherming voor uw nabestaanden en erfgenamen. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar wat we wel kunnen, is je nabestaanden en erfgenamen financieel indekken voor een worst case scenario... Bereken nu jouw schuldsaldoverzekeringspremie!