Wat is het concept '2/3'?

Die 2/3 gaat over de betalingsduur van de premies. Concreet: je betaalt bij BNP Paribas Cardif gedurende 2/3  van de looptijd ook effectief je premie. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

 Stel dat je contract een dekking biedt gedurende 15 jaar . Dan betaal je maximaal 2/3 van die periode je premie. In dit geval dus ten hoogste 10 jaar (2/3 van 15 jaar). Maximaal want je kunt ook de premie in één keer betalen of gedurende minder jaren. 
Uiteraard blijf je na deze 2/3-periode volledig verzekerd. Alleen betaal je dan geen premie meer.