Wat is HYPO PROTECT 2Win?

Deze formule is bedoeld als je met 2 personen samen een schuldsaldoverzekering wilt afsluiten. De Classic-formule is voor één persoon. 
Met de HYPO PROTECT 2Win ga je dus samen de verzekering aan. Voorwaarde is dan wel dat jullie beiden voor hetzelfde bedrag verzekerd willen zijn. Je kunt het kapitaal dus niet splitsen, bijvoorbeeld 60% voor de een en 40% voor de ander. Overlijdt één van de twee dan betalen we het verzekerde kapitaal terug en stopt de verzekering. 

Belangrijk: wanneer je het kapitaal maar gedeeltelijk verzekert en een van jullie overlijdt, moet het niet-verzekerde deel nog wel terugbetaald worden. 
Ook belangrijk is dat je met HYPO PROTECT 2Win de premies niet van je belastingen kunt aftrekken. Het is immers een gezamenlijke verzekering. Ook kun je niet kiezen voor een aanvullende of facultatieve waarborg.