Wat kost het als ik de betalingstermijn van mijn premie wil veranderen?

Als je de premie wilt opsplitsen, dan zijn daar de volgende kosten aan verbonden. 
Je wilt je premie betalen 

  • per half jaar: 2% kosten 
  • per drie maanden: 3% kosten 
  • per maand: 4% kosten 

Een voorbeeld: 

Is de jaarlijkse premie 300 euro dan bedraagt 

  • de halfjaarlijkse premie 153 euro 
  • de driemaandelijkse premie 77,25 euro 
  • de maandelijkse premie 26 euro