Welke tariefformules kan ik kiezen?

Je hebt meestal 2 mogelijkheden. 

  1. Je kiest een vast tarief gedurende de volledige contractduur. Dit is het 'gewaarborgd tarief' en het wordt nooit herzien. 

  2. Je kiest een tarief dat na drie jaar herzien kan worden. Dit is het 'niet-gewaarborgd tarief'. Dit tarief is het laagste tarief. 

Wanneer gebeurt er een tariefherziening? Er kan bij voorbeeld een herziening zijn als de bevoegde instantie dat verplicht. Let wel: een aanpassing kan een stijging maar ook een daling zijn! En alle polissen met dezelfde voorwaarden gaan dan mee.
In elk geval laten we je dat per aangetekend schrijven weten. Je hebt immers het recht je tegen de herziening te verzetten. Dit betekent dan wel dat de polis dertig dagen later stopgezet wordt.