Interessante peiling onder 21.000 mensen

De coronacrisis haalt ons dagelijks leven grondig overhoop. Naast de medische impact heeft COVID-19 ook bijkomende ingrijpende gevolgen, zoals inkomensverlies, onzekerheid over je werk en uitstellen van grote aankopen. Hoe hebben wij in ons land de coronacrisis beleefd op financieel vlak? Hebben we meer behoefte aan financiële bescherming gekregen? Wat doen we precies om ons te wapenen tegen financiële risico’s? Als specialist in betalingsbescherming heeft BNP Paribas Cardif dit begin 2021 laten onderzoeken (https://bnpparibascardif.be/protection-survey-2021). Hierna lees je wat 21.000 mensen in 21 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië sterk bezighoudt, onder wie 1.000 landgenoten. 

We maken ons zorgen over gezondheid en verlies van inkomen door COVID-19

Door de pandemie zijn we ons veel bewuster geworden van risico's. We voelen ons kwetsbaarder, niet alleen voor COVID-19 maar ook voor andere onverwachte wendingen in het leven. Uit het internationale onderzoek van BNP Paribas Cardif blijkt dat de twee belangrijkste zorgen ‘gezondheid’ en ‘inkomen’ zijn. Wat betekent dat voor ons land? Twee derde van de Belgen maakte zich in januari 2021 zorgen over een ernstige ziekte (68%), verlies van inkomen (64%) of een chronische ziekte (62%).  Daarnaast vindt de helft van de Belgen dat ziekte of verlies van werk de grootste risico’s zijn voor het niet kunnen betalen van een lening. Die trend zien we overigens ook in het buitenland.

Minder inkomen door COVID-19-crisis

35% van de landgenoten die deelnamen aan de enquête heeft door de COVID-19-crisis minder inkomen. De financiële impact laat duidelijk sporen na in ons dagelijks leven. Wereldwijd zegt 75% van de deelnemers aan de enquête dat zij ten minste één negatief financieel gevolg hebben ondervonden aan de coronacrisis. In ons land heeft bijvoorbeeld 30% een geplande aankoop uitgesteld of geannuleerd. 11% gaf aan de aankoop van een woning uit te stellen. 9% wacht nog even met de plannen voor een nieuwe auto. En voor 10% van de Belgen betekent de coronacrisis zelfs dat ze moeite hadden om  rekeningen te betalen.

We willen ons financieel beter beschermen

Door de toegenomen onzekerheid zoeken we een financieel vangnet. Een derde van de deelnemers aan de enquête gaf aan beter verzekerd te willen zijn tegen de financiële gevolgen van (chronische) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 

Wereldwijd staat werkloosheid op de derde plaats als het gaat om gebieden waar mensen zich beter tegen willen beschermen, na ziekte en ongevallen. In België wil 28% zich beter beschermd voelen voor werkloosheid. Daarnaast denkt een derde van de Belgen dat het tussen de drie en vijf jaar duurt voordat het werkloosheidspercentage terug is op het pre-Covid-niveau. Nog eens 17% denkt dat dit meer dan vijf jaar duurt.

Verzekeren tegen inkomensverlies

Uit de enquête van BNP Paribas Cardif blijkt overigens dat veel mensen zich al voorbereid hebben op een mogelijk inkomensverlies. Zij hebben een verzekering afgesloten waardoor zij in dat geval toch hun levensstandaard kunnen behouden. Bijna een kwart van de ondervraagden (23%) kiest al voor dit vangnet. En 42% kent de formule maar heeft de stap nog niet gezet om zich te verzekeren. Meer dan de helft van de 1000 ondervraagden was het ermee eens dat een verzekering tegen inkomensverlies zeker helpt om je plannen te realiseren. En voor 75% betekent zo’n verzekering tegen inkomensverlies een grote gemoedsrust.