1. Het rookgedrag
Niemand betwist het feit dat tabaksgebruik de gezondheid schaadt. Gelet op dit feit vertegenwoordigt een kandidaat-verzekerde die "rookt" een hoger risico in vergelijking met een "standaard" risico zoals dat door de verzekeraar wordt gedefinieerd. Het is bijgevolg logisch dat de premie die een verzekerde die "rookt" moet betalen om een overlijdensrisico af te dekken hoger is dan de premie die een kandidaat-verzekerde moet betalen die nooit gerookt heeft of minstens 12 maand geleden gestopt is met roken. BNP Paribas Cardif hanteert het feit of er op het ogenblik van de inschrijving al dan niet tabak wordt gebruikt als segmentatiecriterium om de verzekeringspremie te berekenen.

Voorbeeld : waarborg Overlijden « schuldsaldoverzekering » ter dekking van een lening van 100.000 EUR terugbetaald in constante annuïteiten gedurende 20 jaar,  aan een intrestvoet van  3,0% (13 periodieke jaarpremies):
  • Voor een verzekerde NIET-ROKER van 30 jaar bedraagt de jaarpremie 114,95 EUR (taks inbegrepen);
  •  Voor een verzekerde ROKER van 30 jaar bedraagt de jaarpremie 141,59 EUR (taks inbegrepen), hetzij 1,23 keer meer dan en niet-roker;
  • Voor een verzekerde NIET-ROKER van 40 jaar bedraagt de jaarpremie 218,61 EUR (taks inbegrepen);
  • Voor een verzekerde ROKER van 40 jaar bedraagt de jaarpremie 278,57 EUR (taks inbegrepen), hetzij 1,27 keer meer dan en niet-roker;
2. De gezondheidstoestand van de te verzekeren persoon
Eventuele gezondheidsproblemen die bestaan op het ogenblik van de inschrijving of die zich hebben voorgedaan voor de inschrijving kunnen in sommige gevallen ook een invloed hebben op het bedrag van de premie of de aanvaarding van het risico. Het is namelijk zo dat een persoon die aan een zware of chronische ziekte lijdt of heeft geleden een hoger risico kan vertegenwoordigen in vergelijking met het "standaard" risico zoals dat door de verzekeraar wordt gedefinieerd. Om de ernst van het af te dekken risico in te schatten, baseert BNP Paribas Cardif zich op de medische informatie die op het verzekeringsvoorstel wordt aangeleverd door de kandidaat-verzekerde. IN sommige gevallen is het mogelijk dat BNP Paribas Cardif bijkomende informatie vraagt die specifiek betrekking heeft op de ene of de andere bestaande of voorheen bestaande aandoening. Het gebeurt soms ook dat BNP Paribas Cardif aan de kandidaat-verzekerde vraagt om zich aan bepaalde medische formaliteiten te onderwerpen (onderzoeken of analyses). Op basis van al deze medische informatie beslist BNP Paribas Cardif om het voorgestelde risico af te dekken, ofwel aan de normale voorwaarden, ofwel mits betaling van een aanvullende premie of om de gevraagde dekking te weigeren.