Inleiding
Overeenkomstig de Europese Richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten ("MiFID"), dat tot doel heeft de belegger te beschermen, de concurrentie te bevorderen, de transparantie van de markt te vergroten en de doeltreffendheid van de kapitaalmarkten te versterken, is BNP Paribas Cardif België ertoe gehouden doeltreffende administratieve en organisatorische maatregelen te nemen die tot doel hebben de vergoedingen die aan haar tussenpersonen betaald worden, transparant te maken.

BNP Paribas Cardif België beschikt over een vergoedingsbeleid waarvan de grote lijnen hieronder gedetailleerd beschreven worden. 
Het vergoedingsbeleid
BNP Paribas Cardif bezoldigt al haar tussenpersonen volgens drie procedés.
a) Het eerste is de uitkering van een incassocommissie. Het betreft een deel van de verzekeringspremie, bepaald door de tussenpersoon binnen een kader dat samen met BNP Paribas Cardif België wordt vastgelegd, met uitzondering van taksen, aanvullende premies en forfaitaire bedragen.

Deze commissie wordt aan de tussenpersoon betaald als vergoeding voor het advies en de bijstand die worden verleend aan de klant en voor de opvolging van zijn dossier (dienst na verkoop, beheer van een schadegeval, ...). Ze is definitief verworven door de tussenpersoon.

Er wordt geen enkele incassocommissie betaald op een bijpremie. De gezondheid van de klant heeft bijgevolg geen impact op het bedrag van de bezoldiging.

b) Het tweede is de uitkering van een variabele commissie. Het betreft een commissie die bepaald wordt door objectieve criteria die jaarlijks worden vastgelegd in een overeenkomst tussen BNP Paribas Cardif België en haar tussenpersonen. De berekeningswijze ervan verschilt afhankelijk van de producten die worden verdeeld en heeft tot doel de kwaliteit van de relatie tussen de verzekeraar en zijn tussenpersonen te bezoldigen, alsook het gebruik door deze tussenpersonen van de systemen en processen die door de maatschappij worden gehanteerd om de goede uitvoering van haar verbintenissen te waarborgen.

Deze commissie wordt betaald op de eigen marges die gerealiseerd worden door BNP Paribas Cardif België en heeft geen enkele invloed op de commerciële premie die door de klant wordt betaald.

c) Het derde is de bezoldiging die betaald wordt aan de zaakaanbrengers, die aan de verzekeraar contracten aanbieden zonder evenwel bemiddelingsdaden te stellen. Het betreft vaste bedragen die in één keer worden uitgekeerd en definitief verworven zijn door de begunstigde ervan.

De berekeningsbarema's die gehanteerd worden, kunnen verschillen in functie van het verdeelde product en/of van de verdeler.

In deze samenvatting wordt een overzicht gegeven van de bezoldigingen die door BNP Paribas Cardif België worden betaald aan haar tussenpersonen. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar bij uw tussenpersoon of door rechtstreeks een eenvoudig verzoek te richten aan BNP Paribas Cardif België.

Contactgegevens:
BNP Paribas Cardif België
Departement Conformiteit
Warandeberg 8 Bus 2
1000 Brussel
compliance@cardif.be